Vær med til at gøre en hel branche smartere

Der ligger et kæmpe potentiale i at digitalisere den maritime branche, og nu har du muligheden for at være med til at sætte kursen for Det Blå Danmark.

Danmark er anerkendt som en af de største søfartsnationer, og op mod ti procent af verdenshandlen fragtes i dag af danske rederier.

Men selvom skibe og havne indsamler en enorm mængde data fra alt fra maskiner til lokationsdata, er det også en branche, der på mange punkter slet ikke har nået sit digitale potentiale.

”Der er områder i den maritime branche, som enten ikke er digitaliseret endnu, eller hvor vi har en masse data, der bliver opsamlet, men ikke snakker sammen på tværs. Så der er et stort digitalt potentiale, som vi gerne vil have hjælp til at indfri,” siger Rune Hahn Kristensen, Head of ShippingLab.

Deltag i ShippingLab

En af de ting, der kan hjælpe den maritime branche fremad, er et partnerskab om udvikling, innovation og forskning på området. Et sådant er netop blevet startet og kaldes ShippingLab – Driving Future Maritime Technology.

Især områder indenfor produktudvikling, IoT, sensordata, brug af Big Data analyser, AI og autonome løsninger er de interesserede i at støtte op om.

”Vi har en stor udfordring i, hvordan vi får digitaliseret snitfladen mellem skib og havn eller får udstyr fra forskellige leverandører til at snakke sammen, så virksomhederne får truffet nogle bedre beslutninger; og derfor er der behov for initiativer som rækker ud over den enkelte virksomhed,” siger Rune Hahn Kristensen.

ShippingLab vil gerne hjælpe bl.a. it-virksomheder med at realisere projekter inden for tre kategorier:  

Visionære projekter
Her kan man byde ind med et større projekt, der har en vision, der inspirerer og fanger opmærksomheden. F.eks. en teknologidemonstration, som kan skabe efterspørgsel og trække udviklingen fremad.

Korte  projekter
Det kan f.eks. afprøvning af en teknologi eller forretningsmodel – enten gennem teknisk sandkasse, prototyping eller hvor man gennem korte sprints leger med og udvikler den seneste teknologi.

Samarbejde
Aktiviteter der understøtter innovation og entreprenørskab, og som har til formål at dele data, gøre det muligt hurtigt at afprøve ny teknologi eller videreformidle viden i Det Blå Danmark.  

Kom med på workshops
Interesserede it-virksomheder og start-ups inviteres til at deltage i workshops rundt om i landet, og vi sender hermed opfordringen videre.  

  • Maritim innovation workshop – Lindøværftet, Fyn 6. marts (*Event afholdt*)
  • Maritim innovation workshop – DTU, Lyngby 13. marts (*Event afholdt*)
  • Maritim innovation workshop – Alfa Laval, Aalborg 5. april (*Event afholdt*)

Rune Hahn Kristensen understreger, at man ikke behøver at have erfaring fra Det Blå Danmark for at deltage. Blot man har ideer og lysten til at deltage, er det nok.