Udbud af rammeaftale om it-løsninger og -projekter

SKI har offentliggjort udbuddet af rammeaftale 02.18 It-løsninger og-projekter, der nok er et af de mest interessant rammeaftaler for rigtigt mange it-virksomheder.

Som SKI tidligere har meldt ud, har de i anden runde justeret i udbudsmaterialet, hvor det er nødvendigt.

En beskrivelse af ændringerne er vedhæftet i udbudsmaterialet. Her kan du se ændringerne i følgende hovedoverskrifter:

  • Reduktion af risici for fejl
    Tilbudslisten har bl.a. fået tilføjet flere advarsler ved ”forkert” udfyldelse, kontrolarket er tilpasset og vejledningen er udbygget.
  • Tilbudslisterne
    Vejledningen er præciseret samt uddybet, og der er lavet layoutmæssige ændringer. Selve datastrukturen er dog den samme.
  • Andre ændringer
    Bl.a. tilretninger i forhold til spørgsmål/svar fra runde 1. (fx justering af evaluering i forhold til kundesegmenter, evaluering af timepriser og reduktion af bod ved direkte tildeling) og ensretning af ”Standardvilkår” på tværs af de fire leveringsaftaler.

Overordnet set, er der sket så få ændringer som muligt, i forhold til den måde ansøgerne skal udforme deres ansøgning om prækvalifikation på samt den efterfølgende tilbudsafgivelse.

Du kan læse mere om den kommende aftale på ski.dk.