Etisk hachathon

Vi afholder i samarbejde med Akademikerne spændende sessions for at blive klogere på ansvarlig brug af data.

I takt med den digitale teknologiske udvikling, står vi over for en grundlæggende ændring af samfundet. Den digitale udvikling spås til at kunne skabe stor værdi for menneske og samfund, alt imens flere og flere gør opmærksom på de mange etiske dilemmaer, der også følger med.

Akademikerne og IT-Branchen mener, at det skal være legitimt og gerne helt naturligt, at vi diskuterer de etiske aspekter af digitalisering. Akademikerne afholder derfor dette forår et ”etisk hackaton”, som du helt eksklusivt er inviteret til at deltage i.

Akademikerne og IT-Branchens Etiske Hackathon er et debatarrangement om de etiske dilemmaer, der udspringer af den digitale udvikling. Vi inviterer dig til at bidrage til en produktiv debat, hvor virksomheder, arbejdsgivere, det akademiske fællesskab og politikere får mulighed for at diskutere og byde ind med løsninger på en række af de etiske dilemmaer, der opstår i takt med udvikling og implementering af nye digitale teknologier.


Fredag den 18. maj 2018, kl. 13.00 – 17.30
Akademikertårnet på Frederiksberg, Lindevangs Allé 2

Se program – er afholdt


Dagen indledes med en key-note tale af Kim Escherich fra IBM. Herefter faciliterer tre eksperter på området hver sin workshop, hvor deltagere med ekspertise og interesse for feltet bidrager til at finde løsninger og konklusioner på udvalgte etiske dilemmaer:

  1. Digitalisering af den offentlige forvaltning v. Birgitte Eiriksson, Justitia
  2. Kunstig intelligens’ indtog i den menneskelige verden v. Kristoffer Stensbo-Smidt, Datalogisk Institut KU
  3. Virksomhedernes etiske ansvar v. Pernille Tranberg, medstifter af Dataethics.eu

Efter de gennemførte workshops, afholdes der en paneldebat med deltagelse af Josefine Fock (Å), Ida Auken (B), Lisbeth Bech Poulsen (F) og Eva Flyvholm (E). Her pitcher deltagerne konklusioner og løsningsforslag fra de gennemførte workshops, som efterfølgende debatteres af panelet.

Da der kun er plads til 100 deltagere, er tilmelding efter først-til-mølleprincippet.