Branchen i tal – Beskæftigelse

Efter 2. kvartal 2020 var der samlet set 94.000 fuldtidsansatte i it-branchen mod 91.719 samme kvartal året forinden.

Dansk Erhverv og IT-Branchen forventer, at udviklingen vil fortsætte, fordi det generelle erhverv fortsat investerer i it og it-infrastruktur.

2.281 flere ansatte på et år

Branchen har oplevet fremgang i beskæftigelsen siden 2013 og er i 2. kvartal 2020 endnu engang steget.

Siden 2. kvartal i 2019 er antallet af beskæftigede steget med 2.281 ansatte, hvilket svarer til en stigning på 2,5%, og dermed lander det samlede antal beskæftigede på 94.000.

Den største stigning i beskæftigede finder man indenfor Telekommunikation og softwareudvikling, som har haft en stigning på hhv. 6,3% og 4,6% i antallet af beskæftigede på bare et år.

Underbranchen “it-konsulenter” udgør fortsat den klart største underbranche med 50.911 beskæftigede, hvilket svarer til 54,2 % af den samlede beskæftigelse i branchen.

Kønsfordeling i it-branchen

Hvis man kigger på kønsfordelingen, så er der ikke sket den store udvikling mellem 2010 og 2020. Mændene fylder omkring 70% af fuldtidsstillingerne, mens kvinderne fylder omkring 30%.