Branchen i tal – Beskæftigelse

Efter 4. kvartal 2020 var der samlet set 95.113 fuldtidsansatte i it-branchen mod 94.220 samme kvartal året forinden.

Dansk Erhverv og IT-Branchen forventer, at udviklingen vil fortsætte, fordi det generelle erhverv fortsat investerer i it og it-infrastruktur.

893 flere ansatte på et år

Branchen har oplevet fremgang i beskæftigelsen siden 2013 og er i 4. kvartal 2020 endnu engang steget.

Siden 4. kvartal i 2019 er antallet af beskæftigede steget med 893 ansatte, hvilket svarer til en stigning på 0,9%, og dermed lander det samlede antal beskæftigede på 95.113.

Den største stigning i beskæftigede finder man indenfor softwareudvikling og telekommunikation, som har haft en stigning på hhv. 6,3% og 3,1% i antallet af beskæftigede på bare et år.

Underbranchen “it-konsulenter” udgør fortsat den klart største underbranche med 52.151 beskæftigede, hvilket svarer til 54,8 % af den samlede beskæftigelse i branchen.

Kønsfordeling i it-branchen

Hvis man kigger på kønsfordelingen, så er der ikke sket den store udvikling mellem 2010 og 2020. Mændene fylder omkring 70% af fuldtidsstillingerne, mens kvinderne fylder omkring 30%.