Branchen i tal – Beskæftigelse

Efter 4. kvartal 2021 var der samlet set 101.439 fuldtidsansatte i it-branchen mod 95.230 samme kvartal året forinden.

Dansk Erhverv og IT-Branchen forventer, at udviklingen vil fortsætte, fordi det generelle erhverv fortsat investerer i it og it-infrastruktur.

6.209 flere ansatte på et år

Branchen har oplevet fremgang i beskæftigelsen siden 2013 og er i 4. kvartal 2020 endnu engang steget.

Siden 4. kvartal i 2020 er antallet af beskæftigede steget med 6.209 ansatte, hvilket svarer til en stigning på 6,5%, og dermed lander det samlede antal beskæftigede på 101.439.

Den største stigning i beskæftigede finder man indenfor softwareudvikling og it-konsulenter, som har haft en stigning på hhv. 12,1% og 9,8% i antallet af beskæftigede på bare et år.

Underbranchen “it-konsulenter” udgør fortsat den klart største underbranche med 56.938 beskæftigede, hvilket svarer til 56,1% af den samlede beskæftigelse i branchen.

Kønsfordeling i it-branchen

Hvis man kigger på kønsfordelingen, så er der ikke sket den store udvikling mellem 2010 og 2020. Mændene fylder omkring 70% af fuldtidsstillingerne, mens kvinderne fylder omkring 30%.