Klimaforslagene til it-branchen er klar

Med seks konkrete forslag skal it-branchen hjælpe med at nå målet om at reducere CO2-udledning med 70 procent i 2030 og gøre Danmark til et foregangsland for resten af verden.

Klimaforslagene til it-branchen er klar

Regeringens klimapartnerskab for Service, It og Rådgivning spænder over 162.000 virksomheder og 494.000 ansatte, hvilket svarer til mere end hver anden virksomhed i Danmark.

Denne sektor har derfor stor betydning for dansk økonomi og vækst og har samtidig solide muligheder for at præge den grønne omstilling.

Seks konkrete forslag fra it-branchen

Klimapartnerskabet for Service, It og Rådgivning har i alt afleveret 13 forslag til regeringen, hvoraf seks af dem har betydning for it-branchen.

Overordnet set har klimapartnerskabet fire ambitioner:

 • Vi vil via data, AI og digitalisering bane vejen for grøn omstilling i alle sektorer
 • Vi vil skabe nye markeder, som driver en grøn efterspørgsel blandt virksomheder og forbrugere
 • Vi vil drive ny adfærd via kundekontakter, medarbejdere og leverandørrelationer
 • Vi vil fortsætte med at mindske eget klimaaftryk via bæredygtige forretningsmodeller

”Med 162.000 virksomheder, hvoraf langt de fleste er SMV’er, har det været vigtigt for partnerskabet, at forslagene blev markedsdrevne. Det skal ganske enkelt kunne betale sig at omstille sin produktion, hvis vi skal skabe en forandring gennem mere bæredygtige forretningsmodeller,” fortæller Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen.

De seks initiativer, der direkte berører it-branchen er:

 1. Data, IoT og AI
  For at vi lykkes med at realisere potentialet, kræver det blandt andet en forstærket indsats for at frigøre adgang til anonymiseret data af danskernes forbrug af for eksempel affald, vand, el, fjernvarme og transport.
  Får vi mulighed for at bruge disse data, kan vi for alvor optimere ressourceudnyttelsen på en lang række områder.
  Endelig er der behov for at afsøge potentialet i at anvende avancerede nye teknologier (AI, IoT, 5G) til klimaløsninger i form af offentlig-privat samarbejde om forskning, innovation og testmiljøer.
 2. Datadrevne grønne byer.
  Kommunerne skal aktivt arbejde for at indføre velafprøvede Smart Communityløsninger, der kan hjælpe med at nedbringe klimatrykket.
  Det skal blandt andet være et fast punkt i regeringens, kommunernes og regionernes årlige dialog om økonomiaftaler (ØA).
  Her skal parterne i samarbejde udpege færdigtestede løsninger, der skal skaleres op fra pilotkommunerne til hele landet.
  Det offentlige bør også fremme markedet for skalerbare løsninger ved at koordinere standarder for bl.a. sensordata, så løsningerne kan fungere på tværs af kommune- og regionsgrænser.
 3. Standardisering af effektmåling i it-branchen
  Skal it-branchen flytte sig i en mere grøn retning, er der brug for, at der anvendes standardiserede nøgletal på klima- og miljødata.
  Præcis på samme måde som man i dag arbejder med finansielle nøgletal.
  Det gør sig blandt andet gældende i forhold til datacentre og cloud computing, der har behov for en fælles tilgang til at måle og rapportere klima- og miljøpåvirkning.
 4. Stil grønne krav i offentlige indkøb
  Certificerede datacentre med grøn hosting og energieffektive cloud-løsninger er tilgængelige på markedet, og det offentlige bør derfor aktivt fremme disse, ved at gøre grønne krav til et konkurrenceparameter i forbindelse med indkøb.
  Regeringen bør i forbindelse med indkøb og udbud også fremme udbredelse af behovsbaserede servicer, herunder øget anvendelse af Internet of Things (IoT).
 5. Mere fjernarbejde og sundheds-it
  Hjemmearbejde og videokonferencer muliggør en reduktion af bilkørsel og flytransport, og netop her bør det offentlige gå forrest som et eksempel.
  Samtidig er det oplagt, at sundhedsvæsenet arbejder langt mere målrettet for at høste både klima- og velfærdsgevinster ved telemedicin.
 6. Grønne datacentre
  Et betydeligt spildprodukt fra datacentre er overskudsvarme.
  Det er derfor oplagt, at man politisk skaber rammerne, der gør det attraktivt at høste den grønne gevinst, som følger af at udnytte overskudsvarmen til opvarmning af boliger og andet via fjernvarmen.

IT-Branchen skal tage et ansvar

Med partnerskabet er bolden givet op, og i løbet af efteråret skal regeringen lave en samlet handlingsplan.

Der skal laves strategier for de enkelte sektorer, hvor det i vidt omfang bliver op til branchen at påtage sig et ansvar og levere på vores bidrag til klimamålene.