Sundhedstegn fra et ofte glemt område

Regeringen, Danske Regioner og KL har i dag offentliggjort den længe ventede strategi for digital sundhed, og der er mange gode initiativer i den.

”Sundhedsvæsenet er ofte blevet glemt i de store fælles, offentlige digitale satsninger. Derfor er det glædeligt, at der nu kommer en stærk strategi på sundhedsområdet,” siger Freddy Lykke formand for IT-Branchens sundheds-it udvalg og direktør i Sirenia.

Potentialet i en gennemgribende digitalisering af sundhedsvæsenet er kæmpe stort, og behovet for at sætte ind vokser konstant med en demografisk udvikling, der løbende giver flere ældre og flere kronikere.

McKinsey vurderer f.eks. i en analyse af den svenske sundhedssektor, at systematisk anvendelse af digitale løsninger, som allerede er tilgængelig i dag, kan medføre besparelser i sundhedsudgifterne på op til 25 pct.  

En strategi på linje med IT-Branchens sundhedsvision

IT-Branchen lancerede i efteråret 2017 en vision for sundhedsvæsenet med 14 konkrete anbefalinger til digitalisering af sundhedsvæsenet, og vi kan med glæde konstatere, at flere af anbefalingerne er indeholdt i den nye strategi.

IT-Branchen kan blandt andet varmt støtte,

  1. at der i strategien er flere tiltag til øget standardisering, også med krav til leverandørerne om at understøtte standarder og sammenhæng. Leverandørerne bidrager meget gerne til at sikre dette.
  2. at strategien lægger op til at etablere en national borgerguide om anvendelse af sundhedsapps. Det er svært for borgerne at finde de gode apps, der understøtter deres sundhed, og der er i den grad brug for rådgivning på det område.
  3. at strategien har markant fokus på it-sikkerhed. Data om borgernes helbred og brug af sundhedsvæsenet giver en unik viden, der kan anvendes til at forebygge og helbrede fremtidens sygdomme. En væsentlig forudsætning, for at vi kan bruge ny teknologi, er dog, at vi sikrer borgernes data.  

Strategien burde gå længere endnu

Strategien er desværre ikke uden skønhedsfejl. Blandt andet lægges der op til at udvikle en ny digital adgang til egen læge. Ideen om at styrke borgernes digitale kommunikation med egen læge er helt rigtig, men løsning bør ikke være at udvikle en helt ny app i offentligt regi.
Der findes allerede flere forskellige digitale løsninger på markedet, der understøtter de beskrevne krav, og nyudvikling af en løsning til alle læger vil ødelægge det eksisterende marked og skade udvikling og innovation på området.

”Regeringen bør i stedet stille krav til de eksisterende løsninger om at understøtte de ønskede funktionaliteter og standarder. Samtidig skal de stille krav til de praktiserende læger om, at lægerne skal anvende en af de løsninger, der lever op til kravene,” siger Freddy Lykke.

IT-Branchen havde også gerne set, at der med strategien kom flere midler til at investere i sundhedsteknologi helt generelt.
Der findes mange kendte og velafprøvede teknologier, der giver masser af muligheder for sundhedsvæsenet. Men hospitalerne og klinikkerne har desværre ikke midlerne til at foretage de strategiske satsninger på de nye løsninger.

”I vores vision for Danmarks sundhedsvæsen har vi anbefalet, at der sættes 4 mia. kr. af til sundhedsteknologi. Derfor er strategien for digital sundhed noget skuffende, og man kan være nervøs for, at der ikke sættes nok midler af til at indfri potentialet,” fortæller Freddy Lykke.

Fokus bør først og fremmest være på at udbrede velkendte teknologier og dernæst på at afdække potentialet i teknologier, som er under udvikling. Samtidig slår IT-Branchen et slag for en stærkere strategisk prioritering af hjemmebehandling.

Læs strategien for digital sundhed: “Ét sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle” i sin fulde længde her.  

Vil du læse mere om, hvad IT-Branchen arbejder for mht. it-sundhed, så kan du læse mere på vores Udvalg for Sundheds-it.