Udvalgets arbejde på Fyn

Fyn rykker på rigtig mange teknologiparametre, men kæmper ligesom resten af landet med at tiltrække de rette kompetencer.

IT-Branchen Region Fyn sætter derfor særligt fokus på at understøtte tiltrækning, opkvalificering og fastholdelse af it-specialister, så udviklingen kan fortsætte.

 • Fremtidens kompetencer og rekruttering
 • Kapital, vækst og internationalisering
 • Tech-iværksætteri og startup-miljøer

Hvad kommer der til at ske?

IT-Branchen Region Fyn har ikke været i Odense længe, men vi er allerede godt i gang med at etablere os som en del af udviklingen i regionen. Det gør vi bl.a. gennem:

 • DigitalOdense
 • Coding Class
 • The Road To Odense
 • H.C. Andersen Festival
 • Events i samarbejde med medlemmer
 • Netværk

Udviklingen sker i samarbejde med Fyns kommuner, ambitiøse virksomheder, interessegrupper og internationale investorer.

Vi sætter agendaen sammen med vores medlemmer, partnere og samarbejdspartnere og støtter op med events, konferencer og gå-hjem-møder.

Udvalgsmedlemmer

 • Formand Claus Tjelum Winther, direktør, Oxygen 
 • Carl-Erik Vesterager,Vice President Energy & Utility, MSc EBA
 • Michael Dyhr Thomsen
 • Michael Lundorff-Hansen
 • Jesper Skov Jørgensen, adm. direktør, IT Forum Gruppen
 • Jon Bloch Skipper
 • Kim Sneum, direktør Umbraco