Udvalgets formål

At arbejde løsningsorienteret med problemstillinger relateret til branchens udfordring vedr. kapital, vækst og internationalisering.

Udvalget har særligt til opgave at identificere og fremlægge forslag til mulige løsningsmodeller og indsatser– herunder skitsere modeller med mere systematisk tilgang til kapitalrejsning efter udenlandsk forbillede med henblik på professionalisering af området.

Faste aktiviteter

 • Være holdningsdannende og politikudviklende. Udvalget er ansvarlig for udvikling af politiske indspil til bestyrelsen på området.
 • Være idégenererende i forhold til relevante aktiviteter.
 • Udvalget vil fokusere på områder som Danish Venture Capital and Private Equity Association (DVCA) ikke umiddelbart beskæftiger sig med.

Årets indsatsområder

 1. Arbejde på at det gøres lettere for små og mellemstore virksomheder at lade sig børsnotere på f.eks. First North ved eksempelvis at fordre dialogen mellem iværksættere, kapitaludbydere og børsrepræsentanter.
 2. Aktivt ‘forfølge’ ATP politisk i forlængelse af anbefalingen om udvidelse af  ATP’s formålsparagraf til at omfatte investeringer i fremtidens danske arbejdspladser.
 3. 4 netværksmøder i Internationaliserings-netværket og en konference om internationalisering.

Hvem er med i udvalget?

 • Peter Wilmar Christensen, Greenwave Systems (formand)
 • David Helgason, Unity Technologies
 • Esben Bistrup, Lendino
 • Finn Krusholm, Apps People
 • Henrik Monefeldt Specht, Danske Bank
 • Jens Denkov, Danica
 • Kurt Bager, Business Angel
 • Kaare Danielsen, Jobindex
 • Kristian Wichmann Larsen, IT-minds
 • Lars Andersen, SEED Capital
 • Michael Bjerregaard, EG
 • Michael Moesgaard Andersen, Andersen Advisory Group
 • Thomas Black Petersen, Business Angel
 • Mette Lundberg, IT-Branchen

Hvordan deltager jeg?

Du er velkommen til at kontakte Kirstin Rolver, hvis du vil deltage eller høre mere om udvalgets aktiviteter.

 • Ansvarlig for digitalt erhverv samt kapital, vækst og internationalisering

  Kirstin Rolver