Årets indsatsområder

  • Arbejde for at fremskynde det fællesoffentlige arbejde med at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen, bl.a. ved at vise, at leverandørerne agilt og hurtigt kan skabe leverandørdrevet sammenhæng på tværs af systemer. 
  • Sætte fokus på it-sikkerhed og databeskyttelse som væsentlig forudsætning for, at sundhedsvæsenet kan udnytte de digitale muligheder. Hvordan data kan beskyttes, og hvordan vi samtidig kan skabe en god datadeling og gode arbejdsgange i sundhedsvæsenet. 
  • Indsats for at etablere Danmark som international sundheds hub gennem indspil til Regeringen der beskriver mulighederne og barriererne.

Her kan du se, hvem der er med i Udvalget for sundheds-it.