”Robotter stjæler folks arbejde og bidrager til øget arbejdsløshed.” Hvert tredje danske job forsvinder!

Arbejdsmarkedet er under forandring, hvilket vækker bekymring. Men samtidigt er teknologi vejen til øget produktivitet, nye forretningsmodeller og deraf følgende øget vækst.

Derfor skal den digitale omstilling understøttes. Analyser viser, at selvom 21% af de adspurgte ser sig truet af den teknologiske udvikling, så ser 53% udviklingen som katalysator for nye forretningsmuligheder – og det skal udnyttes.

Politisk udfordring

Den digitale omstilling i erhvervslivet går for langsomt, og indsatsen er ikke tilstrækkeligt vidtrækkende.

Danmark halter bagud i forhold til sammenlignelige lande som f.eks. Sverige og Tyskland, både når det gælder at udnytte det teknologiske potentiale til effektivisering af eksisterende arbejdsprocesser og til udviklingen af digitalt funderede forretningsmodeller og produkter.

Skal Danmark bevare sin konkurrenceevne, er det nødvendigt at anvende IT-teknologi som driver af vækst og innovation.

Manglende udnyttelse af mulighederne i data og manglende indsigt i egne data koster dyrt. Den manglende indsigt hindrer adgang til analyse af virksomheden og uden præcis viden som datagrundlag for beslutningstagen, risikerer man, at man reelt ikke ved, hvor virksomhedens overskud skabes.

Samtidig kan data udgøre det egentlige grundlag for den nødvendige innovation som er forudsætning for fortsat og øget vækst.

Forretningsskabende innovation og udbygning af den igangværende digitale transformation kræver investeringer. Undersøgelser har imidlertid vist, at kapital til investering i ny teknologi er en barriere for den digitale omstilling. Derfor skal det gøres mere attraktivt ved at begunstige investeringer i digital teknologi gennem forhøjet afskrivningsgrundlag.

Vores indsats for digitalt erhverv i 2018

  • Løft af den digitale omstilling af dansk erhvervsliv. IT-Branchen betragter den digitale parathed i dansk erhvervsliv som nøgle til innovation. IT-Branchen vil i relation hertil arbejde for et fortsat offentligt-privat samarbejde bl.a. i form af partnerskaber.
  • Øget fokus på innovationsfremme. IT-Branchen vil i partnerskab med Dansk Erhverv fortsat fokusere på forretningsmæssige gevinster ved øget udnyttelse af digitale teknologiers muligheder – herunder muligheder for dataopsamling og analyse. IT-Branchen vil sætte medlemmernes kompetencer i spil med henblik på at udnytte dette potentiale.​
  • Vindue for investering. Innovation kræver investering. IT-Branchen vil arbejde for, at der etableres et vindue med et 15% forhøjet afskrivningsgrundlag på investeringer i digital teknologi.

Her kan du se, hvem der er med i Udvalget for digitalt erhverv.

  • Ansvarlig for digitalt erhverv samt kapital, vækst og internationalisering

    Kirstin Rolver