Fremtidssikret digital infrastruktur

Samfundet bliver i stigende grad afhængig af den digitale infrastruktur.

Både privat, i arbejdslivet og i kontakten med det offentlige er der brug for og en forventning om, at man alle steder og til alle tider ”kan komme på”.

Det kræver massive investeringer fra telesektorens side. Men rammerne for branchens investeringer er ikke optimale, og investeringerne er ikke på højde med tidligere.

Politisk udfordring

Branchen investerer årligt omkring 6 mia. i den løbende udbygning af infrastrukturen. Det tal har imidlertid tidligere ligget langt højere, og der er derfor brug for gennem et nyt bredt teleforlig at skabe stabile og gode rammevilkår, der styrker vilkårene for branchens investeringer.

Teleforliget skal genbefæste principperne om teknologineutralitet og en markedsdrevet udbygning. Det sidste har vi de seneste år set brud på, hvilket har skabt stor usikkerhed i et marked, der i forvejen er præget af hård konkurrence.

Et nyt teleforlig og nye telepolitiske mål bør konsolideres som en overligger, en ”grundlov”, som andre tiltag der påvirker telebranchen bør holdes op imod.

Branchen er blevet pålagt store byrder af hensyn til bl.a. sikkerhed mv. til skade for investeringerne i infrastrukturen.

Derfor vil IT-Branchen også arbejde for at de milliarder af kroner, som staten får i kassen når teleselskaberne byder på frekvensauktioner, går tilbage til sektoren.

Sund konkurrence har sikret danskerne adgang til bredbånd med stadigt stigende hastigheder. Men nu opstår lokale de facto monopoler på fibermarkedet.

Hvis man som forbruger ønsker ultrahurtigt bredbånd, har man typisk ingen valgfrihed, men kun én mulig udbyder. Der er brug for tiltag, der bryder de lokale fibermonopoler og sikrer sund konkurrence.

Det er hverken realistisk eller samfundsfundsøkonomisk ansvarligt at opbygge flere parallelle fibernet i hele Danmark.

Vores indsats for at sikre fremtidssikret digital infrastruktur i 2018

  • Fortsat påvirkning af nyt teleforlig. Primært fokus på Markedsdrevet og teknologineutralitet. Frekvensmidler tilbage til sektoren. Brud på lokale fibermonopoler.
  • Løbende indsats vedr. teleselskabernes rammevilkår, bl.a. fortsat indsats vedr. logning samt indsats vedr. dækningskrav mv. i efterårets kommende frekvensauktioner.