Få styr på din virksomheds arbejdsmiljø og få hjælp til medarbejderudvikling, afskedigelser, lønsamtaler og andre udfordrende ledelsesopgaver med en række online-værktøjer, som er udviklet af specialister fra Dansk Erhvervs HR- og ledelsesafdeling. Alle ITB-medlemmer kan frit benytte sig af værktøjerne.

Få fx hjælp til:

 • Medarbejderudviklingssamtalen (MUS)
 • Personalehåndbogen fra A til Z
 • Overenskomster
 • Stresshåndtering og nedbringelse af sygefravær
 • Lønsamtalen
 • Barsel og sygedagpenge
 • Elev- og efteruddannelse
 • Personaleledelse
 • Advarselssamtalen
 • Afskedigelsessamtalen

Ring til hotlinen
Udover online rådgivning kan ITB-medlemmer ringe eller skrive til Dansk Erhvervs HR- og ledelseskonsulenter og blive guidet om mindre forespørgsler. Kontakt Dansk Erhvervs Hotline på 33 74 64 00 alle hverdage mellem kl. 8.30-16.30.

Rådgivning om arbejdsmiljø
Som ITB-medlem har du også fri adgang til at få generel telefonisk rådgivning om arbejdsmiljø.

Få fx hjælp til:

 • Udarbejdelse af arbejdspladsvurdering
 • Oprettelse af arbejdsmiljøorganisation
 • Anmeldelse af arbejdsskader
 • Arbejdstilsynets tilsynsmetoder
 • Klagesystemet og klagefrister ved påbud fra Arbejdstilsynet
 • Arbejdsmiljølovgivningens regler om f.eks. psykisk arbejdsmiljø og indeklima

Opgrader dit medlemsskab
Har din virksomhed brug for mere grundig hjælp og vejledning eller konkret sagsbehandling som fx påklagelse af påbud fra Arbejdstilsynet? Så skal du opgradere dit medlemskab til et FullService eller Arbejdsgiver-medlemskab af Dansk Erhverv.

Læs mere her

Du er her