Branchen i tal – Beskæftigelse

For 24. kvartal i træk oplever it-branchen en stigning i antallet af beskæftigede.

Beskæftigelse


Med 4. kvartal 2018 er det 24. kvartal i træk, at it-branchen oplever en stigning i beskæftigelsen. Samlet set beskæftigede branchen nu 90.782 fuldtidsansatte i 4. kvartal 2018 mod 87.521 samme kvartal året før.

Det svarer til en stigning på 3.261 personer på blot et år.

Dansk Erhverv og IT-Branchen forventer at udviklingen vil fortsætte, fordi det generelle erhverv fortsat investerer i it og it-infrastruktur.

Siden 2008 og frem til 2017 oplever branchen to udfald. Efter et markant beskæftigelsesfald fra 2008 til 2010, hvor markedet for alvor kom i krise og virksomhederne måtte spejde efter ordrene, kommer der endnu et fald i beskæftigelsen fra slutningen af 2012 til slutningen af 2013.

Faldet i 2013 skyldes især et større beskæftigelsesfald hos den næststørste og tredjestørste underbranche, henholdsvis ’telekommunikation’ og ’engroshandel med it-udstyr’. Herefter kommer fornyet vækst.

3.261 flere ansatte siden 2017

Branchen har oplevet fremgang i beskæftigelsen med indgangen til 2014 og er i 4. kvartal 2018 endnu engang steget.

Siden 4. kvartal i 2017 er antallet af beskæftigede steget med 3.261 ansatte, hvilket svarer til en stigning på 3,7% og dermed lander det samlede antal på 90.782.

Den største stigning i beskæftigede finder man indenfor Softwareudvikling som har haft en stigning på 9,5% i antal beskæftigede. Det svarer til 497 yderligere ansatte på et år.

Underbranchen, it-konsulenter, udgør forstsat den klart største underbranche med 48.522 beskæftigede, hvilket svarer til 53,4% af den samlede beskæftigelse i branchen.