Løn


I gennemsnit ligger lønsummen for en fuldtidsbeskæftiget i it-branchen på  579.888 kroner om året, hvilket svarer til en månedlig indkomst på 48.324 kroner.

Kilde: Danmarks Statistik: Beskæftigelse for lønmodtagere (BFL), der er baseret på virksomhedernes indberetning til e-indkomst. Note: udregnet på baggrund af et 4. kvartalers glidende gennemsnit.

Lønstigninger på tværs af underbrancher

Fra 4. kvartal af 2016 til 4. kvartal af 2017 har der samlet set været en positiv lønudvikling på 1,4 % på tværs af branchen.

Der har dog især indenfor telekommunikation (+4,2%), informationstjenester (+3,7%) og Fremstilling af computere og kommunikationsudstyr (+3,8%) at der har været en positiv lønudvikling.

Kilde: Danmarks Statistik: Beskæftigelse for lønmodtagere (BFL), der er baseret på virksomhedernes indberetning til e-indkomst. Note: udregnet som et 4. kvartals glidende gennemsnit.

De højeste gennemsnitslønninger ligger ved Engroshandel med it-udstyr med 51.778 kroner, it-konsulenter med 50.144 kroner og 49.836 kroner indenfor Udvikling af software om måneden.