Branchen i tal – Løn

Lønnen i it-branchen er på 579.888 kroner om året, hvilket svarer til en månedlig indkomst på 48.324 kroner.

Løn


I gennemsnit ligger årslønnen for en fuldtidsbeskæftiget i it-branchen på  594.588 kroner om året, hvilket svarer til en månedlig indkomst på 49.549 kroner.

Lønstigninger på tværs af underbrancher

Fra 4. kvartal af 2017 til 4. kvartal af 2018 har der samlet set været en positiv lønudvikling på 2,6 % på tværs af branchen.

Der har dog især indenfor underbrancherne Informationstjenester (+3,1%) og It-konsulenter (+2,8%) at der har været en positiv lønudvikling.

De højeste gennemsnitslønninger ligger hos Engroshandel med it-udstyr med 52.677 kroner, Udvikling af software med 51.822 kroner og It-konsulenter med 51.296 kroner om måneden.