Klagenævnet for Udbud slår i en ny afgørelse fast, at det er lovligt at lave tilkøb til en allerede udbudt kontrakt.

Afgørelsen åbner op for, at der efter indgåelse af en udbudskontrakt på f.eks. komplekse it-kontrakter kan ske tilkøb.

Købet skal blot kunne rummes indenfor en grænse på 20% af den samlede kontraktværdi, dog maksimalt på 596.520 kr.

Dermed får offentlige myndigheder mulighed for at indkøbe yderligere funktionalitet eller moduler til et it-system, også selvom det ikke er en del af det oprindelige udbud.

”Der kommer ofte ønsker om justeringer eller nye funktionaliteter, når man først kommer i gang med implementeringen af et it-system. Afgørelsen er derfor vigtigt, da det giver et ekstra råderum til løbende at forbedre løsningen i forhold til en allerede indgået kontrakt,” udtaler Thomas Grønkær, Advokat og Partner i DAHL Advokatpartnerselskab. 

Med afgørelsen slår Klagenævnet for Udbud fast, at det ikke er en betingelse for brug af delydelsesbestemmelsen i udbudslovens § 8, stk. 2, at det fra et udbudt projekts start, har været planlagt, hvilke ydelser der forventes anskaffet udenom den udbudte kontrakt.

Afgørelsen er principiel, idet det tidligere har været bl.a. konkurrencestyrelsens opfattelse, at man netop kun kunne gøre dette, hvis det allerede fra starten af et projekt har været beskrevet, om og hvordan denne bestemmelse skulle anvendes.

Læs hele kendelsen her.

 

Kommentarer

Nyheder fra IT-Branchen

Ny mulighed: Tilkøb til et it-udbud

Klagenævnet for Udbud slår i en ny afgørelse fast, at...

Hackeren går efter dine forretningshemmeligheder

Tyveri af forretningshemmeligheder er motivet bag mere...

Nyt formandsteam for bæredygtighed og CSR

IT-Branchens udvalg for bæredygtighed og CSR har fået...