SKI inviterer medlemmer af IT-Branchen til teknisk dialog om den fremtidige frivillige aftale om it-løsninger og projekter, som 80 leverandører kan prækvalificeres til.

Leverer du it-løsninger og projekter til det offentlige, er der her en god forretningsmæssig mulighed for dig. SKI forventer at prækvalificere 80 leverandører og blandt disse tildele aftalen til 60 leverandører i alt.

Udbuddet tilrettelægges, så det i videst muligt omfang tilgodeser ønsket om et bredt leverandørfelt sammensat af både større og mindre virksomheder. Så der er gode forretningsmuligheder for både store og små it-leverandører.

Formålet med dialogen er at åbne op for, at alle interesserede kan være med til at påvirke og styrke den nye aftale, så den bliver så attraktiv som muligt for både kunder og leverandører.

SKI er fortsat i gang med at udarbejde det endelige materiale, og det er derfor en unik mulighed for at komme med forslag og indspark til indholdet, og dermed at få tilpasset og ændret i udbuddet, inden det låses fast.

Det kan du give input til
Aftalen inkluderer anskaffelse af it-udviklingsprojekter, software og standardydelser til f.eks. vedligehold.

Frem til 3. april modtager SKI rigtigt gerne kommentarer, spørgsmål, forslag mv. på udbuddet generelt og på de dokumenter, der er lagt ud i forbindelse med det kommende udbud.

SKI vil naturligvis deltage i dialogen under hele forløbet. Dette betyder dog ikke, at alle kommentarer og input besvares af SKI enkeltvis, men SKI læser og tager stilling til alle inputs og forsøger at besvare alle spørgsmål.

Hvis I deltager, skal I være opmærksom på, at I også accepterer, at SKI kan anvende alle jeres oplysninger, kommentarer og forslag i SKI’s endelige udbudsmateriale.

Sådan deltager du
Man kan deltage i dialogen via Comdia.com, hvor de har lagt de dokumenter ud, som indgår i den tekniske dialog. Dokumenterne består bl.a. af en mere uddybende beskrivelse af den kommende aftale.

Alle, der er interesserede i at komme med input og kommentarer til aftalen, kan deltage ved at blive oprettet på dialogsiden Comdia.dk.

Den tekniske dialog vedrørende det kommende udbud af den frivillige aftale om 02.18 It-løsninger og projekter løber frem til og med d. 3. april 2017.

SKI håber på en aktiv og bred deltagelse fra alle interessenter og især fra så mange relevante virksomheder som muligt.

 

Kommentarer

Nyheder fra IT-Branchen

Ny mulighed: Tilkøb til et it-udbud

Klagenævnet for Udbud slår i en ny afgørelse fast, at...

Hackeren går efter dine forretningshemmeligheder

Tyveri af forretningshemmeligheder er motivet bag mere...

Nyt formandsteam for bæredygtighed og CSR

IT-Branchens udvalg for bæredygtighed og CSR har fået...