På IT-Paratskibet var der under Folkemødet en livlig debat, om it skulle være decideret fag i folkeskolen eller blot en naturlig del af de andre fag.
Alt fra politikere, forskere, lærere, frivillige og branchefolk var sammen med publikum enige om, at it og teknologi var en del af den moderne dannelse, og at det skulle integreres i folkeskolen.

”For over 100 år siden var det dem, der kunne læse og skrive, der satte dagsordenen. Sådan bliver det også med it om lidt, og derfor er det vigtigt, at få gjort it til en del af den almene dannelse i folkeskolen. Der er også den forskel, at mens stort set alle andre teknologier i historien var med til at udvide vores fysiske formåen, så er it den første teknologi, der strækker vores mentale formåen. Og den udvikling skal vi gøre vores børn klar til at håndtere,” udtalte Michael Caspersen, forsker på Århus Universitet, under debatten.

Der var da også enighed om, at it handlede om langt mere end blot at uddanne superbrugere i Word og tablet-brug, men at det handlede om at lære, hvordan og hvorfor teknologi virker, som den gør – og ikke mindst hvad man kunne skabe med it.

Kan folkeskolen rumme flere fag?
Når debatten på IT-Paratskibet blev mere konkret, stoppede enigheden dog hurtigt, og specielt Danmarks Lærerforening havde svært ved at se, at der var plads til flere fag i folkeskolen.

”Folkeskolen bliver altid bedt om at rumme mere og undervise i flere ting, men der ér altså ikke plads til flere fag. Derfor handler det i højere grad om at bruge og integrere it i de eksisterende fag,” argumenterede Bjørn Hansen, formand for uddannelsespolitisk udvalg i Danmarks Lærerforening.

I den anden ende af skalaen var der både paneldeltagere og tilhører, der argumentere for, at it og kodning var det 21-århundredes sprog, og at det skulle håndteres helt på linje med dansk og matematik som et af de grundlæggende fag i skolen.

Der skal findes en løsning
Alle var dog enige om, at it og teknologi var ekstremt vigtigt for den almene dannelse, og at det var nødvendigt at fortsætte debatten, så man fandt frem til en løsning. For der er behov for, at it fylder mere i undervisningen fremover.

Af samme grund har IT-Branchen i samarbejde med bl.a. Coding Pirates igangsat Coding Class, hvor man i 2016 får it på skoleskemaet i en række 6. klasser i København og Vejle. IT-Branchen har en klar ambition om at videreudvikle konceptet, så det bliver landsdækkende og i sidste ende er med til at få it ind som et fast fag i folkeskolen.

Du kan se hele debatten her
 

 

Kommentarer

Nyheder fra IT-Branchen

Ny mulighed: Tilkøb til et it-udbud

Klagenævnet for Udbud slår i en ny afgørelse fast, at...

Hackeren går efter dine forretningshemmeligheder

Tyveri af forretningshemmeligheder er motivet bag mere...

Nyt formandsteam for bæredygtighed og CSR

IT-Branchens udvalg for bæredygtighed og CSR har fået...