Få styr på brugeroplevelsen, kortlæg brugerrejser, udregn gevinster, skriv business case...

Vi er i Danmark stolte af vores digitale førerposition. Ifølge World Economic Forum ligger vi i top, men ikke når de handler om at tilføre forretningsværdi gennem brug af IKT.

Det er ikke nok at være det mest digitale samfund i verden. Vi skal også være verdens bedste digitale samfund.

Således opløftet. Nedenstående især relevant for dig der arbejder i en offentlig myndighed, kommune, har en e-handelsbutik eller en it-virksomhed. 

 

 

Hvad er den gode brugeroplevelse?

Vi har bedt udvalget for den gode brugeroplevelse at liste de fordele de oplever hos dem selv og deres kunder.

 

 

Gode Råd til dataetiske overvejelser

Vi har sammen med udvalgte danske virksomheder co-created 8 gode råd til dig der vil arbejde ansvarligt med data for at skabe den gode brugeroplevelse.

 

Hvad er fordelene?

Hvad er fordelene?

 

 

Hvordan starter man?

Start med at sætte et mål for jeres arbejde med den gode brugeroplevelse.

 

 

Gode værktøjer til offentlige institutioner

Vi har spurgt vores udvalg for den gode brugeroplevelse og vores samarbejdspartnere hvad de selv bruger.

 

 

Gode værktøjer til private virksomheder

Vi har spurgt vores udvalg for den gode brugeroplevelse og vores samarbejdspartnere hvad de selv bruger.

 

 

Gode værktøjer til it-leverandører

Vi har spurgt vores udvalg for den gode brugeroplevelse og vores samarbejdspartnere hvad de selv bruger.

 

 


Siden 2015 har IT-Branchen gennem vores politiske udvalg for den gode brugeroplevelse arbejdet strategisk med at udbrede viden om - og motivere alle virksomheder til at leverer verdens bedste brugeroplevelse.

Med støtte fra andre udvalg i IT-Branchen påvirker vi politiske aktører og relevante interessenter som spiller en vigtig rolle for de rammebetingelser, som gør os i stand til at levere verdens bedste digitale løsninger.


 

Hvem arbejder med den gode brugeroplevelse?

Det gør flere og flere danske virksomheder og offentlige organisationer. Præcis som du kender det fra fagområder som cybersikkerhed og persondatabeskyttelse findes der også en lang række it-leverandører, digitale bureauer og konsulenthuse der har specialiseret sig i dette at levere gode brugeroplevelser gennem brugercentreret design af digitale løsninger.

Fagområdet er kendt som interaktionsdesign, brugercentreret design og brugeroplevelsesdesign.

Den gode brugeroplevelse som politisk vision kom på landkortet første gang 00'erne, da vi i Danmark fik vores første visionære IT politik i forbindelse med en politisk rapport med tilnavnet Dybkjær-Christensen rapporten. 

Budskabet var at informationsteknologi skulle tjene borgerens behov for indblik i egen sagsbehandling og lige adgang til offentlige services for alle.

Dette skulle ske gennem transparens og informationsteknologi som især samfundets svage kunne få glæde af.

 

Du er her