Hvad er Coding Class?

Coding Class er kreativitet med IT. IT-Branchen har sammen med en række medlemsvirksomheder og kommuner skabt Coding Class, hvor et antal sjetteklasser vil få IT som fag i skolen.

Coding Class løber over et år, hvor vi tilbyder en række klasseforløb til hovedsageligt 6. klasser i flere danske kommuner.

Målet med Coding Class er først og fremmest at få børn til at tænde på it og teknologi, så de får en bedre forståelse for den verden, der omgiver dem nu og i fremtiden.

Coding Class skal også gerne være med til at sætte it-undervisning på dagsordenen hos politikerne, så vi kan få it indført som en fast del af folkeskolens pensum.

Derfor er IT-Branchen gået sammen med en række medlemsvirksomheder, Fredericia KommuneFuresø KommuneHøje Taastrup KommuneKøbenhavns KommuneOdense KommuneAarhus KommuneStyrelsen for IT- og Læring og Coding Pirates for at få vores vision til at blive til virkelighed. Vi arbejder med de samme principper som Coding Pirates.  

Sådan fungerer samarbejdet i Coding Class

Selve forløbet udvikles i tæt samarbejde med STIL, Styrelsen for IT- og Læring. De involverede kommuner og skoler skal fungere som frontløbere for initiativer, og skal udover at koordinere, hvilke klasser der kan deltage også stille lærerressourcer til rådighed, så vi sikrer, at forløbet bliver understøttet i den daglige undervisning.

Eleverne vil i forløbet gennem et selvvalgt tema blive introduceret til både algebraisk og abstrakt tænkning, logisk opbygning og problemløsning samt decideret kodning. Til slut vil de komme på virksomhedsbesøg for at se, hvordan man arbejdet med it i hverdagen.  

Hvad er kodning?

Når de fleste hører ordet kodning, falder tankerne hurtigt på unge mennesker der sidder til langt ud på natten og skriver et (for de fleste) uforståeligt sprog, der i sidste ende skal kunne få et computerprogram til at vise et eller andet på skærmen.

Men ligesom det at kunne alfabetet og skrive de 120 vigtigste danske ord ikke er den eneste målsætning i dansk, så er det at kunne et kodesprog langtfra det eneste mål med faget kodning.

Kodning handler i høj grad om at forstå verden omkring os fra et nyt perspektiv. At forstå hvordan teknologien virker og påvirker os – og hvordan vi kan påvirke og ændre teknologien til at skabe helt nye løsninger.

Måske lyder ord som algoritmisk tænkning, struktureret problemnedbrydning og mønstergenkendelse en lille smule abstrakt og helt sikkert dødkedeligt. Men det er faktisk evner næsten alle mennesker bruger dagligt, og som allerede bruges i mange fag i folkeskolen.

Algoritmisk tænkning i folkeskolen

  • Billedkunst. Vil børnene male et landskab, skal de først definere de enkelte dele af landskabet, og derefter male delene hver for sig og i en bestemt rækkefølge, så tingene ikke smøres sammen
  • Madkundskab. Skal de lave en opskrift på en kage, laver de en step-by-step instruktion (algoritme) for at nå til det ønskede resultat

Problemnedbrydning i praksis

  • Natur & teknik. Når man deler en plante op i mindre dele og forstå deres funktion
  • Geografi. Nedbrydning af et Danmarkskort i mindre landområder eller topografi
  • Klassetur. Planlægning af selve rejsen, aktiviteter når man er der, brev til forældre, etc.

Mønstergenkendelse i dagligdagen

  • Musik. Når eleverne skal genkende rytmer og gentagne melodier
  • Dansk. Genkende regler for stavning samt deres undtagelser

Ligesom man bruger sine kundskaber fra dansk og matematik i alle mulige sammenhænge, så bruger man også det at kunne tænke struktureret og logisk (som en computer) i næsten alle fag i dag. Men i en digital virkelighed, er det ikke nok.  

Kodning som selvstændigt fag

Ved at indføre kodning som et selvstændigt fag, er vi med til at udvikle børns evne til at analysere og skabe de rigtige løsningsstrategier til både små og komplekse problemer.

At mangle en grundlæggende forståelse for det digitale fundament, vores fremtidige samfund bygges på, er et problem ikke bare for vores børn men for Danmark som helhed. Som samfund taber vi nemlig, hvis vi ikke lykkedes med mere end blot at skabe dygtige og konstante brugere af fremtidens løsninger.

Vi skal lære de nye generationer at være problemløsende, skabende og innovative med teknologi. Derfor har vi brug for et kreativt og skabende it-fag i folkeskolen. Derfor har vi brug for at få kodning på skoleskemaet.

Kodning er allerede på skoleskemaet i Bulgarien, Cypern, Tjekkiet, Estland, Grækenland, Irland, Italien, Litauen, Polen, Portugal og England. Og syv andre europæiske lande planlægger at gøre det. Så hvad venter vi på?

Her kan læse mere om Computational Thinking:
Center for Computational Thinking, Carnegie Mellon
Wikipedia om Computational Thinking