Corona: Regeringen sender hjælpepakke til erhvervslivet

I lyset af Corona-krisen har regeringen de seneste dage sendt en hel serie af pakker af sted for at holde hånden under dansk erhvervsliv, der allerede nu er hårdt ramt af krisen.

Regeringen sender hjælpepakke til erhvervslivet

”Regeringen og arbejdsmarkedets parter skal have ros for deres handlekraft. Det er imponerende hurtigt, at regeringen har kunnet præsentere en række omfattende tiltag og også med arbejdsmarkedets parter fået en trepartsaftale på plads,” siger Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen.

Senest har regeringen præsenteret et oplæg til pakker målrettet de helt små virksomheder og de selvstændige, som skal lynforhandles med folketinget. Det skal imødegå kritikken af, at der ikke var hjælp nok at hente for de helt små erhvervsvirksomheder.

Herunder får du et kort overblik over de væsentligste tiltag, men det anbefales, at du løbende holder dig orienteret på f.eks. virksomhedsguiden.dk.

Ny hjælpepakke til dansk økonomi

Samtlige partier i Folketinget står bag ny historisk hjælpepakke til hele dansk økonomi herunder også yderligere tiltag i forhold til virksomhederne:

  • Regeringen vil dække op til 75 pct. af omsætningstabet hos selvstændige og freelancere.
  • Statsgaranterede låneordninger for i alt ca. 60 mia. kr.

Folketinget forpligter sig til at bruge et trecifret milliardbeløb til at hjælpe erhvervslivet hvis det er nødvendigt.

Kompensationsordning for selvstændige

Regeringen vil give små selvstændige (max 10 ansatte), der oplever mere end 30 pct. nedgang i omsætningen som konsekvens af COVID-19 virus, en kompensation. Kompensationen fra staten er 75 pct. af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Kompensationsordning for faste udgifter

Virksomheder på tværs af brancher kan få kompensation, hvis de oplever et stort fald i omsætningen herhjemme (mere end 40 pct.). Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 pct.

Udskudt moms og B-skat

Momsbetalinger for små og mellemstore virksomheder og fristen for betaling af B-skat udskydes. Tiltag der skal forbedre virksomhedernes likviditet med 165 mia. kr.

Det skal ske ved at sammenlægge to afgiftsperioder, så små virksomheder først skal betale moms den 1. marts 2021, mens mellemstore virksomheder først skal betale den 1. september i år.

Også betalingsfristen for B-skat udskydes. Den betalingsfrist, som ellers lå den 20. april, flyttes til den 20. juni, mens fristen den 20. maj udskydes til den 20. december.

Tiltaget supplerer det udspil, der kom tidligere, om midlertidigt at udskyde betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat for større virksomheder.

Lønkompensation til fyringstruede medarbejdere

En ny aftale mellem arbejdsmarkedets parter skal holde hånden under ansatte og virksomheder, der ellers ville stå overfor fyringer.

Aftalen omfatter virksomheder, der står overfor at skulle fyre min. 30 pct. af medarbejderne eller mindst 50 ansatte. Her kan virksomheden i en 3 mdr. periode få tilskud fra staten på 75 pct. af funktionærers løn – dog max 23.000 kr.

Benspændet er, at virksomheden stadig skal betale resten af lønnen, og at der ikke må ske fyringer i perioden. Som virksomhed skal du søge om lønkompensationen på virk.dk.

It-branchen rammes måske i næste bølge

Mens det i første omgang har været transport-, oplevelses- samt hotel og restaurationsbranchen, der er blevet ramt, kan it-branchen meget vel være en af de næste brancher, der bliver kraftigt berørt af krisen.

Som en branche med digitale services, løsninger og medarbejdere, der er gearet til at arbejde hjemmefra, har it-sektoren gode forudsætninger for at håndtere situationen på den korte bane.

Og den store efterspørgsel efter løsninger til videomøder, hjemmearbejdspladser og cloudløsninger vil endda betyde, at en del af branchen på kort sigt kan opleve større efterspørgsel.

Men vi ved fra tidligere kriser, at noget af det første, der bliver lagt i skuffen ude i virksomhederne og i det offentlige, er investeringer i ny teknologi og it. Derfor kommer coronakrisen sandsynligvis også til at få en negativ effekt på it-branchen.

”It-sektoren er ikke den, der i første omgang, bliver hårdest ramt. Men når virksomhederne stopper investeringerne, vil også it-virksomhederne få brug for en hjælpende hånd. Ellers kan vi ikke undgå fyringer og konkurser i branchen. Derfor vil der blive brug for en 2. bølge med tiltag, der rækker længere end de midlertidige ordninger, der her og nu rækker tre måneder frem,” siger Natasha Friis Saxberg.