I takt med den digitale omstilling, hvor it anvendes i flere sammenhænge og i flere produkter, er der også et stigende behov for at sætte fokus på databeskyttelse og it-sikkerhed.

Viden om it-sikkerhedstrusler skal til stadighed løftes i erhvervslivet, hos myndigheder og borgerne, så tilliden til digitalisering fastholdes.

Udfordring
Danmark har historisk set et fantastisk datagrundlag især i det offentlige. Hertil kommer a vores digitale samfund skaber stadig flere data og digitale spor.

Rigtigt anvendt er data en guldgrube og en uudtømmelig kilde til bl.a. nye og bedre services og tjenester i den private sektor og bedre forebyggelse og behandling i den offentlige sektor.

Samtidigt er vi både som private borgere, virksomheder og offentlige institutioner stadig mere sårbare over for misbrug af vores data eller brud på datasikkerheden.

Der ligger derfor en stor og kontinuerlig opgave i at finde balancen mellem den gode og hensigtsmæssige anvendelse af data og privatlivsbeskyttelsen.

EU´s persondataforordning er et vigtigt og ambitiøst skridt på vej mod fokus på bedre databeskyttelse i virksomheder og i det offentlige. Men de nye regler vil for de fleste virksomheder medføre store omkostninger i såvel intern som ekstern arbejdskraft. Det er afgørende at forordningen implementeres fleksibelt – så vi ikke drukner i rigide krav – og specifikt – så virksomhederne ikke er i tvivl om, hvordan kravene skal forstås.

Der er brug for en stor indsats i form af information, rådgivning og konkrete guides med henblik på at støtte omverdenen i forståelsen og efterlevelsen af databeskyttelsesreglerne.


Indsats i 2017

  • Erhvervsvenlig implementering af Persondataforordningen. ITB vil arbejde for, at Regeringen sikrer en dansk implementering af persondataforordningen, der giver erhvervet gode vilkår for at leve op til forordningen, og som understøtter dansk erhvervs konkurrencevilkår både nationalt og på tværs af EU's medlemslande. Regeringen bør som element heri sikre udførlig vejledning og konkret rådgivning.​
     
  • Sikkerhedstrusler og Industri 4.0. ITB vil styrke erhvervslivets fokus på de nye sikkerhedsudfordringer der følger med i den omfattende digitale omstilling med stigende anvendelse af IoT, automatisering og AI
     

 

Du er her