Vi er på en hastig rejse ind i det digitale samfund, og mangel på arbejdskraft med digitale kompetencer er den primære barriere for vækst både i Danmark og i it-branchen.

Der er brug for, at alle børn og unge bliver klædt på til den digitale tidsalder, og at langt flere får interesse for at være kreative og skabende med it. Og der er i høj grad brug for et bedre match mellem it-uddannelsernes kandidatproduktion og branchens behov.

Udfordring
Allerede i dag er det for hele arbejdsmarkedet en daglig kamp at skaffe medarbejdere med IT-kompetencer. En undersøgelse blandt vores medlemmer har vist, at i 2016 har knap hver 3. it-virksomhed måttet opgive at besætte stillinger, hvilket betyder at relevante opgaver ikke kan løses.

Og behovet er kun stigende. Regeringens kortlægning ”Virksomhedernes behov for digitale kompetencer” maj 2016 viser at det danske arbejdsmarked i 2030 vil mangle 19.000 it-specialister, heraf 13.000 højtuddannede it-specialister.

Digitale skaberkompetencer vil være det 21. århundredes måde at skabe og udtrykke sig på, og vi skal ikke kun være en nation af superbrugere – vi skal kunne forme og påvirke fremtidens samfund!

Derfor skal vi nu have et nyt kreativt IT-fag på skemaet i Folkeskolen. Og vi skal hurtigt udvide kapaciteten på de relevante uddannelsesinstitutioner, således at vi undgår, at mange kvalificerede unge får nej til at påbegynde relevante og efterspurgte IT-uddannelser. Endelig skal vi sikre, at vi kan tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft inden for IT-sektoren.


Indsats i 2017

  • Nyt kreativt IT-fag i folkeskolen. Demonstrationsprojektet Coding Class skal på frivillig basis udbredes til langt flere skoler, og der skal skabes intensiv dialog med politikere, embedsmænd og relevante organisationer, således at vi inden for få år får digital innovation på skoleskemaet.​
     
  • Bedre kapacitet på de videregående IT-uddannelser. Der skal samarbejdes med de højere uddannelser for at øge kapacitet på efterspurgte it-uddannelser, således at vi kan komme i nærheden af optage de nødvendige 1000 ekstra kandidater.​
     
  • Udenlandske it-specialister. Danmark skal brandes som et attraktivt land for udenlandsk arbejdskraft, og der skal løbende arbejdes med at gøre det lettere at få den efterspurgte udenlandske arbejdskraft.

 

Du er her