Viborg: Sådan får du mere ud af dine kontrakter

Deltag og få værktøjer til kortlægning af risiko og kvalitet i kontrakterne.

Dato & tidspunkt

Lokation

DAHL Advokatfirma, Viborg, Lundborgvej 18, 8800 Viborg

Det er i større stil ved at gå op for flere og flere virksomheder, at det skaber stor værdi at have systemer for kontrakt styring. Der opleves således en stigende efterspørgsel på kontraktstyring, hvor kravene til risikostyring og kvalitet automatisk bliver en fast del af kontrakterne.

Processerne ved kontraktstyring bliver herved i større grad systemafhængig – og ikke personafhængig. Når en virksomhed skal gøre brug af understøttende IT til kontraktstyring, er det vigtigt, at der er kvalitet i forberedelsesarbejdet.

På kurset vil det blive gennemgået, hvordan man planlægger en god implementeringsproces for contract management. Der vil blive kigget nærmere på de enkelte skridt, som organisationen skal gennemgå, for at det understøttende IT bliver en velintegreret del af virksomhedens processer og herved skaber værdi fra dag 1.

Hertil vil værktøjer til kortlægning af risiko og kvalitet i kontrakterne blive gennemgået.

Onsdag den 15. april 2020, 09.00 – 11.30
Afholdes hos: DAHL Advokatfirma,
Viborg, Lundborgvej 18, 8800 Viborg
Tilmeld dig her

Eventen udbydes i samarbejde med DAHL Advokatfirma og faciliteres af Michael Rehling, Advokat (H)/Partner og Frans Skovholm, Specialistadvokat (L) .

Michael Rehling
Michael Rehling er specialiseret og Certificeret IT advokat med nær ved 20 års erfaring med fagområdet. Som en naturlig følge af dette arbejde har han også beskæftiget sig med relaterede emner som ophavsret og andre immaterielle rettigheder, markedsføringsret, og tvistløsning inden for området.  

Michael har stor erfaring med udarbejdelse og forhandling af IT-kontrakter, kommercielle forhold og andre forhold relateret til udfordringer i komplekse IT- og Teknologileverancer. I den forbindelse har Michael også erfaring med håndtering af tvister ved voldgift og de civile domstole. Han har gennem dette arbejde opnået møderet for Højesteret. 

Michael er aktiv i forskellige IT-retlige netværk og sidder i bestyrelsen i en række fortrinsvis danske virksomheder. 

Frans Skovholm  
Frans Skovholm har specialiseret sig i at arbejde systematisk med risikohåndtering og rådgivning omkring ISMS ledelsessystemer herunder ISO 27001. Derudover arbejder Frans med persondataret, hvor han har hjulpet mange virksomheder med at få implementeret interne regelsæt, som sikrer, at kravene i Databeskyttelsesforordningen er overholdt. 

Frans afholder løbende kurser, gå-hjem-møder og juridiske indlæg om aktuelle emner inden for hans fagområder. Frans er herved opdateret omkring ny lovgivning og ny retspraksis.