Værdiskabende kontraktarbejde – fra Force Majeure til Fix First

Til dette event præsenteres du for et alternativt indlæg omkring de temaer, der kan skabe værdi for din virksomhed, når kontrakten skal forhandles.

Gammel blæk ovenpå hvid hæfte

Dato & tidspunkt

Lokation

DAHL, Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal 8000 Aarhus C

Mange af de temaer kunderne og deres rådgiverne bruger hovedparten af forhandlinger på er i princippet ikke så vigtige, før misligholdelsen er en kendsgerning.

De sidste par år har vist, at det er mindst lige så vigtigt at fokusere på sikringen af, at kontrakten fungerer – og er operationel – når det uventede indtræder. Vel at mærke ud fra en præmis om, at parterne ønsker samarbejdet skal fortsætte. Begge parter bør derfor i højere grad bruge ressourcer på at identificere de reelle risici, der knytter sig til leverancen/ydelsen, både i forhold til interne udfordringer og eksterne ”trusler”, og herefter sikre en hensigtsmæssig regulering heraf. Dette fokus skaber også en langt mere konstruktiv start på samarbejdet.

Eventet udbydes i samarbejde med DAHL Advokatpartnerselskab og faciliteres af certificeret IT-advokat og partner hos DAHL Frederik Bruhn samt certificeret IT-advokat Claus F. Sørensen som General Council hos itm8 Group.

Torsdag den 23. november 2023, kl. 09.30 – 11.30
Afholdes hos DAHL Advokatpartnerselskab
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal, 8000 Aarhus C

Det er kun muligt for medlemmer af IT-Branchen og klienter hos DAHL at deltage. Det er gratis, men tilmelding er påkrævet.