IT-leverandørers håndtering af kriseramte kunder

Hvad skal du som IT-leverandør gøre, når din kunde er i økonomiske vanskeligheder? Til dette event giver vi dig den nødvendige praktiske og brugbare juridiske indsigt

Dato & tidspunkt

Lokation

Afholdes hos DAHL, Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal 8000 Aarhus C

De seneste par år har budt på den ene krise efter den anden – fra en verdensomspændende pandemi, krig i Europa og til stigende inflation. Mange virksomheder er kommet i økonomiske vanskeligheder, og antallet af konkurser har i 2022 nået et niveau, som ikke er set siden 2010 i kølvandet på finanskrisen.

En konkurs har ikke blot betydning for den konkursramte virksomhed, men kan også have vidtrækkende økonomiske konsekvenser for den konkursramte virksomheds samarbejdspartnere.

Med den nuværende økonomiske situation er det som IT-leverandør vigtigt at være godt rustet til at håndtere nødlidende kunder og samarbejdspartnere i øvrigt. Det er et komplekst område, og man kan spørge sig selv, om man er helt sikker på, hvad der f.eks. er af muligheder for at ophæve samarbejdet i tilfælde af kundens manglende betaling, rekonstruktion eller konkurs? Hvornår vil IT-leverandøren være forpligtet til at levere sine ydelser, selvom kunden åbenlyst er i økonomiske vanskeligheder eller ligefrem er gået konkurs?

IT-Branchen og DAHL Advokatpartnerselskab inviterer derfor til dette event, hvor IT-advokat Mads Nygaard Madsen og insolvensadvokat Thomas Markert vil fortælle om de praktiske og juridiske forhold, som IT-leverandører bør være bevidste om i forbindelse med deres kunders og øvrige samarbejdspartneres betalingsvanskeligheder, konkurs mv. Formålet med kurset er at give IT-leverandører en indføring i de gældende regler og en juridisk og praktisk anvendelig indsigt i, hvordan man kan sikre sig bedst muligt og dermed søge at undgå store økonomiske tab.

Vi behandler bl.a. følgende emner:

  • IT-leverandørens generelle misligholdelsesbeføjelser
  • Kort indføring i reglerne om konkurs og rekonstruktion – med særligt fokus på IT-kontrakter
  • IT-leverandørens handlemuligheder i tilfælde af en kundes konkurs eller økonomiske vanskeligheder
  • De sædvanlige aftalevilkår, som IT-leverandøren er underlagt i tilfælde af en kundes konkurs eller økonomiske vanskeligheder
  • Typiske faldgruber i IT-kontrakter vedrørende konkurs- eller ophævelsesbestemmelser
  • Konkrete råd og anbefalinger til, hvordan en IT-leverandør bedst beskytter sin virksomhed i tilfælde af en kundes insolvens

Mandag den 17. april 2023, kl. 15.00 – 17.00
Afholdes hos DAHL Advokatpartnerselskab
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C

Det er kun muligt for medlemmer af IT-Branchen og klienter hos DAHL at deltage. Det er gratis, men tilmelding er påkrævet.

Eventet udbydes i samarbejde med DAHL Advokatpartnerselskab og faciliteres af Thomas Markert og Mads Nygaard Madsen.

Advokat (H) og partner Thomas Markert arbejder til dagligt med erhvervsret og særligt insolvensret, generationsskifte/virksomhedsoverdragelser og retssager. Som erfaren insolvensadvokat arbejder han med rekonstruktion af nødlidende virksomheder, som kurator i konkursboer og som likvidator.

Advokat, M.A. og partner Mads Nygaard Madsen er specialiseret i IT-ret og er en af Danmarks førende advokater på dette område. Mads er certificeret IT-advokat, og hans rådgivning dækker alle områder af IT-retten, herunder outsourcing, softwarelicensforhold og persondataret.