IT-ordførerne inviterer i samarbejde med CSC og IT-Branchen til åben høring om potentialet og udfordringerne ved brugen af Big Data i den offentlige sektor

Se præsentationerne


Hans Jayatissa, Nordisk CTO, CSC

Anette Høyrup, Seniorjurist, Forbrugerrådet Tænk

Poul Ditlev Christiansen, Vicedirektør i Kommunernes It-fællesskab KOMBIT

Kim Elmose, Digital udviklingsredaktør, Ingeniørforeningen IDA og Ole Tange, It-politisk rådgiver, PROSA


Folketingets IT-ordførere etablerede i foråret 2016 et tværpolitisk forum, Digital Politik, for at skabe større og mere samlet politisk fokus på Danmarks digitale ambitioner og muligheder. Nu inviterer Digital Politik til åben høring om potentialet og udfordringerne ved brugen af Big Data i den offentlige sektor.

Arrangementet er blevet til med stor velvilje fra en række samarbejdspartnere og oplægsholdere. Derfor også en stor tak til alle medvirkende – ikke mindst til vores medarrangører, CSC og IT-Branchen. Omdrejningspunktet for høringen er, hvordan Big Data kan bruges til at skabe en mere veldrevet og værdiskabende, databaseret offentlig sektor. Dette vel at bemærke uden, at data bliver personhenførbare – og at menneskeligheden mistes i maskinen. 

Vi lægger op til en diskussion om, hvordan vi i Danmark kan udnytte potentialet i brugen af Big Data bedre til at forbedre den offentlige service og sikre vækst i et demokratisk og frit samfund. Oplægget til indlægsholderne har været, at de skal forsøge at fokusere på mulighederne i at samtænke privacy og udviklingsskabende dataudnyttelse.

Høringen finder sted onsdag den 23. november 2016, kl. 8.30-12.00 i Børssalen, som Dansk Erhverv har stillet til rådighed for os. Alle er velkomne til at deltage i høringen og debatten. Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding.


Program

Tidspunkt

Emne

08.30-09.00 Ankomst, registrering og morgenbrød

09.00-09.05

Velkomst og introduktion af dagens konferencier Per Eeg, Partner, Devoteam
v/ René Gade, it-ordfører, Alternativet

09.05-09.10

Gennemgang af dagens program
v/ Per Eeg, Partner, Devoteam

09.10-09.30

Hvordan kombinerer vi privacy og datadreven udvikling? ​
v/ Kim Elmose, Digital udviklingsredaktør, Ingeniørforeningen IDA og Ole Tange, It-politisk rådgiver, PROSA

09.30-09.50 Hvad gør den private sektor – og hvad kan det offentlige bruge det til? ​
v/ Thomas Okke Frahm, Vice President, Head of Global IT, Chr. Hansen

 
09.50-10.10 Internationale erfaringer - Muligheder for forbedring af offentlig service og øget effektivitet med eksempler fra skat, undervisning og sundhed
v/ Hans Jayatissa, Nordisk CTO, CSC 

 
10.10-10.30 Pause
10.30-10.50 Hvordan sikrer vi forbrugernes fundamentale rettigheder i en Big Data tidsalder?
v/ Anette Høyrup, Seniorjurist, Forbrugerrådet Tænk

 
10.50-11.00 Opråb: IT-Branchen fortæller politikerne, hvad der bør gøres
11.00-11.10 Håb på kundesiden i det offentlige – KOMBIT fortæller om det vigtige samspil mellem kunde og leverandør
v/ Poul Ditlev Christiansen, Vicedirektør i Kommunernes It-fællesskab KOMBIT

 
11.10-11.55 Politisk debat - Offentlig digitalisering: Big Data - muligheder og barrierer
v/ IT-ordførerne

 
11.55-12.00 Afslutning og afrunding

Praktisk info

Dato: 23. november 2016, kl. 07.30 - 11.00
Sted:
Børsen - Børssalen
Adresse
Slotsholmsgade 1217 København K
Tilmeldingsfrist: 22. november 2016
Pris:
Det er gratis for alle at deltage, men tilmelding er påkrævet.
Vilkar:
Der opkræves et no-show gebyr på 500,- kr. eks. moms ved udeblivelse uden afbud.

Tilmelding

01
sep

DHL Stafetten 2017

04
sep

100 års-fødselsdag

14
sep

Lederdøgn 2017