International skalering er ofte både et livsvilkår og en udfordring for Tech virksomheder. Tech virksomheder adskiller sig fra andre virksomheder ved både at have langt større muligheder for international skalering, men også langt større usikkerhed ifm. at forudsige den internationale vækst og indtjening. Banker og investorerne skal altså overbevises om at investere penge i et projekt med højt indtjeningspotentiale og risiko.

I medierne hører vi om Tech virksomheder der oplever høj vækst og international succes, men de fleste højvækstvirksomheder har prøvet lidt af hvert. De fleste har også haft perioder med beskeden vækst og været igennem modgang.

Finansiering af skaleringen er en af de største udfordringer og derfor inviterer IT-Branchen sammen med Udenrigsministeriet, Erhvervshus Hovedstaden og EKF (Danmarks Eksportkredit) til event om hvad der skal til for tiltrække investorer, hvilke andre muligheder for finansiering, der findes og hvordan to Tech virksomheder har klaret at tiltrække den nødvendige kapital.

Torsdag den 7. marts 2019, kl. 13.15 – 17.00
EKF, Lautrupsgade 11, 2100 København Ø
Se programmet og tilmeld dig her

Partnerne