Aarhus: Evalueringsmetoder – hvor meget skal offentliggøres?

Få inputs om faldgruberne og opmærksomhedspunkterne som IT-leverandør.

Dato & tidspunkt

Den 1. juli 2019 trådte en ændring af udbudsloven i kraft. Lovændringen indebærer bl.a., at ordregivere fremadrettet skal beskrive alle dele af evalueringsmodellen på forhånd i udbudsbetingelserne. Hensigten med lovændringen har især været at styrke gennemsigtigheden i forhold til evaluering af tilbud og således give tilbudsgivere mulighed for at optimere det pågældende tilbud. Helt konkret stilles der således krav om, at formler, pointmodeller, pointskalaer mv. nu skal være en del af evalueringsmodellen, og at disse som følge heraf skal fastlægges og beskrives i udbudsmaterialet.

Ved morgenmødet om Evalueringsmetoder – hvor meget skal offentliggøres? sættes fokus på virkningerne af lovændringen for tilbudsgivere, herunder:
 

  • Praksis vedrørende evalueringsmetoder/modeller, herunder sagen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mod Region Midt (2017)
  • Lovændring – kravene til beskrivelsen af evalueringsmetoden
  • Forskellige evalueringsmodeller, herunder fordele og ulemper
  • De mest anvendte evalueringsmetoder
  • Mulighederne for at gøre indsigelse over ordregivers skøn ved evalueringen af tilbud

Onsdag den 22. april 2020, kl. 09.00 – 11.30
Der er registrering og morgenmad fra kl. 08.30

Aarhus – TBA

Tilmeld dig her


Kom og hør Thomas Grønkær, advokat/partner i DAHL Advokatfirma og Sarah Kathrine Strøm Pedersen, advokat i DAHL Advokatfirma, give inputs om faldgruberne og opmærksomhedspunkterne som IT-leverandør. Du får forståelse for en af de mest omtalte problemstillinger i udbudsretten samt for de overvejelser, der er relevante for valget af den rigtige evalueringsmodel.
 
Morgenmødet udbydes i samarbejde med DAHL Advokatfirma og faciliteres af Thomas Grønkær, advokat/partner og af Sarah Kathrine Strøm Pedersen, advokat.