Få feedback fra dine brugere og sammenlign dig med branchen med IT-Branchens UX Index

Prøv vores UX Index

Du får en gratis UX Index undersøgelse til din hjemmeside med tilhørende UX Index rapport. Når dine besøgende har svaret på UX Index undersøgelsen via din hjemmeside modtager du UX Index rapporten, som indeholder dine brugeres mening og en sammenligning, der placerer dig i forhold til virksomheder som ligner dig.

Se hvordan du placerer dig i forhold til andre og lad dig inspirere af, hvordan andre virksomheder løser UX udfordringer som ligner dem, du selv har. 

Tilmeld dig nu


Gratis UX Index rapport fra IT-Branchen og Userneeds:

En brancherelevant sammenligning (benchmark) ✓

Dine brugeres input og mening ✓

Gratis online survey til din hjemmeside ✓

Mulighed for at tage beslutninger på baggrund af data ✓

Benchmark via en af nordens største udbydere ✓


Vi sætter den gode brugeroplevelse i centrum for digitaliseringen

Et fokus på brugeren giver gevinster på bundlinjen


 

— Støttet af partnerskab for den gode brugeroplevelse —
— Støttet af partnerskab for den gode brugeroplevelse —

"I vores udvalg kæmper vi for den
gode brugeroplevelse. Det gør vi,
fordi vi mener, at fokus på virkelige
menneskers behov er nøglen til
at skabe et bedre digitalt samfund.

 

 

Og du er vigtig. For det er os. Sammen.
Der skal forstå, forsvare og hjælpe
brugerne. Med kortlægning af brugerrejser,
visualisering af løsninger, tests udført på
faktiske brugere og evnen til at forankre
det digitale i forretningsstrategien.”

 

 

Steffen Blauenfeldt Otkjær

Formand for Udvalget for den gode brugeroplevelse (UX)
Medlem af IT-Branchens hovedbestyrelse

Se vores manifest for den gode brugeroplevelse

Del budskabet (1:35 min)