Hackere har fået adgang til over 100 millioner IoT-enheder

Hackere har fået adgang til over 100 millioner IoT-enheder

Måske siger navnet Name:Wreck dig ikke noget, men det lille stykke ondsindede kode kan åbne bagdøren til over 100 millioner digitale dimser, der f.eks. styrer dine varme- og elmålere, dit smart-tv, alarmsystemet og også medicinsk udstyr på hospitalerne.

Politisk fokus på at beskytte borgerne digitalt

Politisk fokus på at beskytte borgerne digitalt

IT-Branchen havde inviteret til politisk rundbordssamtale med SF’s fungerende it-ordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt om Danmarks digitale ambitioner, og hvordan vi kan arbejde med data.

Cybersikkerhedsrådet drøftede bl.a. SolarWind-angrebet

Cybersikkerhedsrådet drøftede bl.a. SolarWinds-angrebet

Cybersikkerhedsrådet var i sidste uge samlet til sit første møde i 2021, og der fik man lejlighed til at diskutere læringerne fra SolarWinds-angrebet ligesom man drøftede input til regeringens kommende nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Hvor it-sikker er din virksomhed?

Hvor it-sikker er din virksomhed?

Nyt gratis onlineværktøj kan identificere de mest kritiske risikoscenarier i forhold til virksomhedernes it-sikkerhed. Værktøjet, der lanceres i dag, skal hjælpe især små og mellemstore virksomheder med at styrke deres it-sikkerhed.

Virksomhederne opdager ikke selv cyberangreb

Virksomhederne opdager ikke selv cyberangreb

Virksomhederne er stort set blinde overfor egne it-sikkerhedsbrister. Heldigvis for virksomhederne er deres kunder og eksterne sikkerhedsfolk mere årvågne.

En fælles indsats skal sikre Danmarks cybersikkerhed

Med deltagelse af bl.a. forsvarsminister Trine Bramsen, afholdt IT-Branchen rundbordssamtale om cybersikkerhed, hvor der var fokus på behovet for højere ambitioner og et bredere samarbejde på tværs.

Lovpligtig whistleblowerordning på vej

Lovpligtig whistleblowerordning på vej

EU vedtog i oktober 2019 et direktiv der gør, at virksomheder med mere end 50 ansatte skal have en whistleblowerordning. Den danske regering arbejder lige nu med den danske implementering og lovtekst for whistleblowerdirektivet. Loven skal senest træde i kraft den 17.december i år.

En helt unik mulighed for cybersikkerhedsstartups

En uges betalt workshop-forløb i Israel med vejledning fra globalt førende eksperter? Denne mulighed byder sig nu for de mest ambitiøse danske startups inden for cybersikkerhed.

Indberetninger af databrud kan og skal udnyttes bedre

I Danmark går vi glip af store mængder vigtig viden vedrørende sikkerhedshændelser. IT-Branchen og Rådet for Digital Sikkerhed foreslår derfor nu en række konkrete tiltag, som skal sikre større indsigt og bedre anvendelse af data, så it-sikkerheden fremadrettet styrkes.