Hvad koster det?

Vi glæder os til at byde dig velkommen i IT-Branchen.

Pris for medlemsskab af IT-Branchen inkl. basis medlemsydelser fra Dansk Erhverv

Virksomheder med mindre end 25 ansatte får automatisk en indslusningsrabat i de første 2 år af medlemskabet. Det vil sige, at du får medlemsskabet med markant rabat de første to år, og betaler fuldt medlemsskab fra år tre. Rabatten følger kalenderåret.

Priser for mindre virksomheder

Antal ansatte    Pris år 1    Pris år 2Pris herefter
        0-4    6.490 kr.
  (50 % rabat)
    9.734 kr.
  (25 % rabat)
    12.979 kr.
        5-9    6.490 kr.
  (70 % rabat)
    12.979 kr.
  (40 % rabat)
    21.632 kr.
      10-14    9.734 kr.
  (70 % rabat)
    19.469 kr.
  (40 % rabat)
    32.448 kr.
      15-24    9.734 kr.
  (72 % rabat)
    21.632 kr.
  (37,5 % rabat)
    34.611 kr.

Priserne gælder fra 1. januar 2019. I 2020 forventes prisregulering på 4 % med forbehold for beslutning på generalforsamlingen i marts.

Priser for større virksomheder

For virksomheder med 25 eller flere medarbejdere ser kontingentsatserne således ud:

     Antal beskæftigede            Kontingent eks. moms i DKK
                25-49                              65.974
                50-99                              73.227
              100-249                              98.800
              250-499                             102.998
              500-999                             123.365
           1.000-4.999                             143.523
           5.000-7.499                             174.189
           7.500-9.999                             215.276
             10.000+                             265.387

Priserne gælder fra 1. januar 2019. I 2020 forventes prisregulering på 4 % med forbehold for beslutning på generalforsamlingen i marts.

Kontingentet beregnes efter antallet af samtlige fuldtidsbeskæftigede. Deltidsbeskæftigede medregnes forholdsmæssigt. For nye medlemmer beregnes kontingenter efter antal medarbejdere på optagelsestidspunktet. Kontingentet gælder for indeværende kalenderår, uanset indmeldelsestidspunkt.

Ring og hør, hvad et medlemskab kan gøre for jeres virksomhed:

Generelt 

Alle kontingentsatser er eksklusiv moms. Kontingentet kan fratrækkes som driftsudgift. Moms kan fratrækkes momsregnskabet.
Kontingentet fastlægges årligt af foreningens medlemmer på IT-Branchens generalforsamling (Læs vores vedtægter).

Opsigelsesbetingelser

Udmeldelse af foreningen kan finde sted ved skriftlig meddelelse til sekretariatet inden udgangen af juni måned med virkning fra kalenderårets udgang.