Hvad koster det?

Vi glæder os til at byde dig velkommen i IT-Branchen.

Pris for medlemsskab af IT-Branchen inkl. basis medlemsydelser fra Dansk Erhverv

Virksomheder med mindre end 25 ansatte får automatisk en indslusningsrabat i de første 2 år af medlemskabet. Det vil sige, at du får medlemsskabet med markant rabat de første to år, og betaler fuldt medlemsskab fra år tre. Rabatten følger kalenderåret.

Priser for mindre virksomheder

Antal ansatte    Pris år 1    Pris år 2Pris herefter
        0-4    6.749 kr.
  (50 % rabat)
    10.124 kr.
  (25 % rabat)
    13.498 kr.
        5-9    6.749 kr.
  (70 % rabat)
    13.498 kr.
  (40 % rabat)
    22.497 kr.
      10-14    10.124 kr.
  (70 % rabat)
    20.248 kr.
  (40 % rabat)
    33.746 kr.
      15-24    10.124 kr.
  (72 % rabat)
    22.498 kr.
  (37,5 % rabat)
    35.996 kr.

Priserne gælder fra 1. januar 2020 under forudsættelse af vedtagelse på generalforsamlingen i marts.

Priser for større virksomheder

For virksomheder med 25 eller flere medarbejdere ser kontingentsatserne således ud:

     Antal beskæftigede            Kontingent eks. moms i DKK
25-4968.613
50-9976.157
100-249102.752
250-499107.118
500-999128.299
1.000-4.999149.264
5.000-7.499181.156
7.500-9.999223.887
10.000+276.003

Priserne gælder fra 1. januar 2020 under forudsættelse af vedtagelse på generalforsamlingen i marts.

Kontingentet beregnes efter antallet af samtlige fuldtidsbeskæftigede. Deltidsbeskæftigede medregnes forholdsmæssigt. For nye medlemmer beregnes kontingenter efter antal medarbejdere på optagelsestidspunktet. Kontingentet gælder for indeværende kalenderår, uanset indmeldelsestidspunkt.

Ring og hør, hvad et medlemskab kan gøre for jeres virksomhed:

Generelt 

Alle kontingentsatser er eksklusiv moms. Kontingentet kan fratrækkes som driftsudgift. Moms kan fratrækkes momsregnskabet.
Kontingentet fastlægges årligt af foreningens medlemmer på IT-Branchens generalforsamling (Læs vores vedtægter).

Opsigelsesbetingelser

Udmeldelse af foreningen kan finde sted ved skriftlig meddelelse til sekretariatet inden udgangen af juni måned med virkning fra kalenderårets udgang.