Meld dig ind i et udvalg og få netværk og viden med hjem

Udvalgsbeskrivelser

Digitalt Erhverv: Udvalget ønsker at sætte fokus på produktivitet og digitalisering af erhvervslivet som vej til vækst. Endvidere vil udvalget være ansvarlig for udvikling af erhvervspolitiske indspil til bestyrelsen.

Offentlig Digitalisering: Udvalget arbejder for at præge den offentlige debat og centrale offentlige aktørers indblik i og beslutninger vedrørende digitalisering af den offentlige sektor, så der sker en optimal udnyttelse af digitaliseringens muligheder og i samspil med leverandørerne.

Den Gode Brugeroplevelse (UX): Udvalget ønsker at sætte den gode brugeroplevelse i centrum for digitaliseringen og skabe bedre løsninger for alle - hurtigere og mere agilt. udvalget arbejder politisk, juridisk og kommunikativt for at fremme vilkårene for digital udvikling og derved skabe værdi for både det professionelle og private Danmark.

Sundheds-IT: Udvalget arbejder for at forbedre og effektivisere sundhedsvæsenet gennem digitalisering. Et formål der fremmes via et konkurrencepræget hjemmemarked præget af stabile og attraktive rammevilkår, der tiltrækker investeringer i innovation og muliggør en stadigt stigende eksport

IT-Sikkerhed: Udvalget arbejder for at italesætte behovet for at højne it-sikkerheden i Danmark og skabe opmærksomhed om it-sikkerhedsindsatser, -trusler og -løsninger. Herunder at understøtte medlemmernes forretningsmæssige muligheder ved at tydeliggøre it-sikkerhedens betydning for myndigheder, borgere og virksomheders interesser.

Juridisk Udvalg: Udvalget har til formål at sikre IT-branchens medlemmer de bedst mulige juridiske rammer og forretningsmæssige vilkår.

Kvindlige Ledere i IT: Netværket vil medvirke til at øge antallet af kvinder i ledende stillinger og bestyrelser i IT-branchen. Det er ambitionen at it-erhvervet skal være kendt for at have dygtige og synlige kvinder i direktioner og bestyrelser.

Tele: Udvalget er et fælles forum for alle IT-Branchen's medlemmer med fokus på telekommunikation. Udvalget fastlægger IT-Branchen's telepolitiske holdninger, og udarbejder høringssvar i telepolitiske sager.

Bæredygtighed & Miljø: Udvalget arbejder for, at påvirke miljølovgivningen så denne ikke påvirker IT-branchens erhvervsrammevilkår uhensigtsmæssigt, herunder de miljøkrav der har påvirkning i forhold til offentlige udbud og rammeaftaler.

Kompetencer: Udvalget arbejder for at styrke Danmark og danske virksomheders konkurrencekraft i en globaliseret økonomi. Udvalget har fokus på at styrke anvendelsen af IT i undervisnings- og uddannelsessystemet samt at tiltrække flere og bedre kandidater indenfor IT-uddannelserne.

Digital Dokumenthåndtering, Kopi og Print: Udvalget ønsker at fremme medlemmernes interesse og en samhandel med kunderne der sikrer et godt omdømme for virksomheder, der sælger kopi, print og digital dokumenthåndteringsløsninger i Danmark.

ITB Regional: Udvalget består af repræsentanter for de regionale IT-fora som IT-Branchen arbejder tæt sammen med. Heriblandt Brains Business, IT Forum og IT Fyn.


  1. Find det udvalg du vil være med i
  2. Kontakt IT-Branchens udvalgsansvarlige for det pågældende udvalg. Alle med faglig interesse er velkomne.
  3. Du er nu med i udvalget og bidrager til IT-Branchens politiske linje samt netværker med ligesindede.

Vi mødes typisk tre-fire gange om året eller efter behov. Vi skaber primært vores politik og daglige interessevaretagelse gennem vores udvalg. Dvs. at det er dig som medlem som laver IT-Branchens politik sammen med vores fagkonsulenter.

Du er her