Handleplan for Bæredygtighedsudvalget (Miljø og CSR)

Udvalgets formål

At inspirere danske virksomheder til at integrere bæredygtighed i deres forretning. 

Det gøres gennem videndeling af konkrete eksempler på hvordan IT-virksomheder arbejder med bæredygtighed med udgangspunkt i FN’s verdensmål fordelt på 17 Sustainable Development Goals (SDG’er). 

Faste aktiviteter

 • Arbejde gennem myndighedsdialog for at sikre optimale rammevilkår, så danske virksomheder ikke stilles dårligere i den internationale konkurrence, samt sikre optimale rammer for bæredygtige indkøb. Læs vores anbefalinger her: 5 anbefalinger til bæredygtigt indkøb
 • Overvåge i tæt samarbejde med Dansk Erhverv og Digital Europe danske og europæiske miljøregler og CSR-initiativer med betydning for ITBs medlemmer. Herudover arbejder vi for at EU lovgivningen ikke overimplementeres.

Årets indsatsområder

1. Bæredygtigt indkøb:

 • Udarbejde fælles anbefalinger til bæredygtigt indkøb af IT-produkter og services.
 • Arbejde gennem markedsdialog med relevante myndigheder og organisationer for at fremme bæredygtigt indkøb af IT-produkter og services.
 • Arbejde på at sætte fokus på værdien af bæredygtig indkøb af IT i medierne.

2. Bæredygtig forretningsudvikling:

 • Udbrede best practice og gode eksempler på, hvordan ITBs medlemsvirksomheder bliver mere bæredygtig og integrerer dette i forretningen. Det skal gøres gennem case-præsentationer fra medlemmer, introduktionsmøder om nye forretningsmodeller, nye teknologier og udbredelse af eksisterende viden om teknologier og forretningsmodeller.

Hvem er med i udvalget?

 • Louise Koch, Dell EMC - Formand
 • Xenia Andersen, Canon Danmark
 • Teresa Labriola, Zibra
 • Madeleine Bergrahm, HP Inc.
 • Andreas Kaus Jensen, Nets
 • Heidi Have, Inova Energy
 • Mireille Heijnen, HPE
 • Thomas Laursen, Xerox
 • Anne Nedergaard
 • Arne Helbrønd, Brother Nordic
 • Ann Christina Rindom Sørensen, PDO Group
 • Sif Neldeborg, IT-Branchen

Bæredygtighedsudvalget er åbent for deltagelse for IT-Branchens medlemmer. Hvis du ønsker at høre mere om, hvordan du og din virksomhed bliver medlem af udvalget og om udvalgsaktiviteterne, så kontakt Sif Neldeborg, sne@itb.dk

Du er her