Manifest vedr. rekruttering og efteruddannelse

IT-Branchen på Fyn tager medansvar for at lukke kompetencegabet

”Vi har som IT-virksomheder et ansvar for at udvikle Danmarks digitalisering og skabe vækst og arbejdspladser. 

Størstedelen af Danmarks IT-virksomheder har i stigende grad svært ved at finde kompetent arbejdskraft. Samtidig findes der nyuddannede der ikke kommer i job og personer med it-kompetencer eller -erfaring, som er langtidsledige.

Denne for alle parter ulykkelige situation skal ændres til gavn for samfundet og for branchen.

Nedenfor nævnte virksomheder, der alle er en del af IT-Branchen på Fyn, erklærer hermed, at vi hver for sig og sammen vil tage ansvar for at aftage nyuddannede, ansætte og efteruddanne ledige.

Vi vil hver for sig og sammen iværksætte initiativer, og skabe vidensdeling om, de tiltag vi foretager der afhjælper problemet.”

Følgende virksomheder støtter op om manifestet:

(virksomhedsnavne, med logoer)

Udfordring

Allerede i dag er det for hele arbejdsmarkedet hårdt arbejde at skaffe medarbejdere med it-kompetencer. En undersøgelse blandt IT-Branchens medlemmer har vist, at i 2016 har knapt hver 3. it-virksomhed måttet opgive at besætte stillinger, hvilket betyder at relevante opgaver ikke kan løses.

Og behovet er kun stigende. Regeringens kortlægning ”Virksomheders behov for digitale kompetencer” maj 2016 viser at det danske arbejdsmarked i 2030 vil mangle 19.000 it-specialister, heraf 13.000 højtuddannede it-specialister.

På landsplan arbejder IT-Branchen med følgende dagsordner:

Nyt kreativt it-fag i folkeskolen:
Coding Class skal på frivillig basis udbredes til langt flere skoler, og der skal skabes intensiv dialog med politikere, embedsmænd og relevante organisationer, så vi inden for få år får digital innovation på skoleskemaet

Bedre kapacitet på de videregående it-uddannelser:
Der skal samarbejdes med de højere uddannelser for at øge kapacitet på efterspurgte it-uddannelser, så vi kan komme i nærheden af at optage de nødvendige 1000 ekstra kandidater.

Udenlandske it-specialister:
Danmark skal brandes som et attraktivt land for udenlandsk arbejdskraft, og der skal løbende arbejdes med at gøre det lettere at få den efterspurgte udenlandske arbejdskraft.

Regionalt i IT-Branchen Fyn

Fra national til lokal forankring. Vi understøtter den nationale strategi på rekrutterings-, og kompetenceområdet i Odense og på Fyn.

En af de største udfordringer for IT-virksomhederne på Fyn er, at skaffe medarbejdere med de rette kompetencer. 

IT-Branchen på Fyn vil skabe gennemsigtighed om hvilke tiltag it-virksomhederne på Fyn går sammen om, og facilitere møder hvor samarbejdet igangsættes.

IT-Branchen på Fyn vil omtale og udstille de bedste cases til inspiration for andre.

Nedenfor følger eksempler på initiativer, der kan fokuseres på og samarbejdes om.

Mulige projekter til støtte for rekruttering, kompetenceudvikling og fastholdelse

Vi vil som virksomheder enkeltvis, og i videns-delende samarbejde med IT-Branchen Fyn, opsøge og indlede samarbejder med uddannelsesinstitutioner, myndigheder og virksomheder.

Vi vil fokusere på:

•    Uddannelse, rekruttering og efteruddannelse af nyuddannede, eksisterende medarbejdere og ledige.
•    Rekruttering af kompetente medarbejdere
•    Bredere fokus på kompetencer
•    Fastholdelse/tiltrækning af kandidater i Odense efter endt studie 
•    Samarbejde med andre aktører omkring kompetenceudvikling
•    Samarbejde med andre omkring rekruttering
•    Opkvalificering af tilgængelige kandidater 

 

Du er her