Globale Leverancemodeller

Når man har besluttet sig for at benytte en global leverancemodel, så skal man være opmærksom på, at der er flere forskellige måder at anvende globale ressourcer på. Nedenstående oversigt giver et overblik over hvilke generelle modeller der findes, og hvad der er fordele og ulemper ved dem. Det er vigtigt at forstå, at pris og kvalitet er afhængig af hvilken model man går efter, og ikke mindst hvilke muligheder og procedurer man får etableret for at sikre at leverancerne bliver overhold.

 

  Managed Service     Shared Development

Fixed Price /
Mini-bid / Project

Extended Team (FTE)
(By CV, FTE price)
Karakteristika Forbrugsafregnede ydelser
og / eller abonnementsydelser
Service katalog
Proceseffektivitet
Standardydelser
Leverandør har ansvar for kvalitet og tilgængelighed af resourcer.
Godt for standardiserede opgaver (ITIL), men der er højere risiko for utilfredshed grundet mangel på fleksibilitet. 

 
”Erfaring” på timepris. 
Leverancer af de rette kompetencer til rette tid til standard pris med rullende estimat og pre-definerede standardydelser. 
Leverandøren har ansvar for proces, kvalitet, og tilgængelighed af ressourcer.
“Shared development” er sammenlignelig med med “Managed Service”, idet det tillader leverandøren at optimere ressourcer, og give en bedre pris, selvom der grundlæggende er tale om T&M.
Fast pris projektleverance.
Leverandøren har ansvar for pris, kvalitet og tid.
Stærk styring af krav og ændringer. 
Eksempelvis effektiv for en balanceret prissætning af af mindre løsninger hvor et lille antal strategiske partnere kan konkurrere i ”mini-udbud” 
Timeprisleverancer fra et navngivet team af ressourcer efter CV.
Pris afhængig af erfaring og kompetencer.
Kunden har ansvar for kvalitet og tid.
Leverandøren har ansvar for personale og tilgængelighed af ressourcer.
Godt for 

“Hyldevare”, dvs. stærkt standardiserede services, hvor der er veldefinerede SLA regime I industrien:  Applications Management Services, Enhancements to existing solutions, SAP BASIS, User administration, service desk 

Standard og “Just in Time” udviklingsservices til projekter, f.eks. test services, udvikling af interfaces, udvikling af brugergrænseflade etc.   Standard og “Just in Time” udviklingsservices til projekter, f.eks. test services, udvikling af interfaces, udvikling af brugergrænseflade etc. Komplekse projekter under egen ledelse. Enkeltstående opgaver, behov for særlige erfaringer, eller ressourcer til egne agile opgaver.   
Pro
 • Besparelser
 • Forudsigelighed
 • SLA og mængde baseret betalingsmodel
 • Minimal involvering af dyre danske resource
 • Tillader leverandøren at optimere på erfaring, process og metoder. 
 • Leverandøren deler risiko via SLA og betalingsmodel
 • Omkostningseffektive og kvalificerede ressourcer under leverandørens ansvar
 • SLA fokus på tilgængelighed og kvalitet, men ikke på individer 
 • Åbner for anvendelse af leverandørens vidensdeling og fælles standarder. 
 • Mindre afhængig af faste metoder, og tillader derfor højere fleksibilitet.
 • Udbud giver mulighed for sammenlignelig tilbud på pris og kvalitet
 • Forudsigelig pris og tid
 • Leverandøren påtager sig risikoen
 • Kræver stærk styring af krav og leverandør
 • Meget fleksibel leverancemodel
 • Er god til at udvikle innovative ydelser
 • SLA f.eks. på hurtig adgang til CV, og fastholdelse af erfaring
 • Udnyttelse af billigere timepriser med globale ressourcer.
Con
 • Vanskeligt at få special tilrettede løsninger
 • Ingen kontrol over individer
 • Større administration og control af SLA
 • Kan give modstand mod offshoring i organisationen
 • Da afhængigheden af stor erfaring er større, er det ofte en dyrere model
 • Projektledelse af projekter med en offshore leverance er mere kompleks og kræver mere erfaring.
 • Kræver stærk kravspecifikation og/eller stærkere story definitioner for agile projekter
 • Vanskeligere at benytte agil eller DevOps fremgangsmåde
 • Selvom leverandøren påtager sig risikoen, så er det stadig den lokale IT funktion som skal retfærdig-gøre eventuelle problemer overfor brugerne.
 • Relativt resoure tung og dyr
 • Virtuelle teams kræver særlig opmærksomhed for at være effektive
 • Kunden tager hele risikoen
 • Større risiko for “run-away” projekter
 • Resultatbaserede SLA og prissætning er vanskeligt I en T
         

 

 

 

 

 

        

Du er her