Skal it-virksomheder hurtigt og agilt kunne nå ud på nye markeder, indenlandske såvel som udenlandske, er de afhængige af kapital. Og den danske it-sektor byder på mange interessante investeringsmuligheder.

Desværre fungerer det nuværende økosystem til sikring af kapital i branchen dårligt eller slet ikke for små og mellemstore virksomheder.

Udfordring
Adgangen til kapital er en af de væsentligste barrierer for vækst i den danske it-branche. Mens vi f.eks. ser mange mindre it-virksomheder blive børsnoteret i Sverige, fungerer kapitalmarkedet ikke herhjemme. 

De traditionelle lånemarkeder (banker, pensionskasser, realkreditinstitutter m. fl.) fravælger de mindre virksomheder grundet manglende risikovilje og/eller høje administrative omkostninger. Finansiering fra Business Angel netværk, venturefonde, private investorer samt de nye portalbaserede lånefora kan i et vist omfang bringe start-ups videre i de indledende faser. Ved behov for kapitaltilførsel i B og C round, bliver det så vanskeligt, at mange må søge udenlandsk kapital. Billedet tegner sig endnu mere dystert ved IPO, som kun sjældent forekommer i Danmark.

Myten om danske IT virksomheder som uinteressante fra en investeringssynsvinkel passer ikke og Danmark går glip af store summer. Samtidig har udenlandsk kapital hyppigt den konsekvens, at arbejdspladser flytter ud af landet.

Danske virksomheder skal kunne agere internationalt uden konkurrenceforvridende rammevilkår. Såvel EU bestemmelser som dansk lovgivning, herunder skattelovgivning, omfatter uhensigtsmæssigheder mht. til at geare virksomheder til vækst.

 

Indsats i 2017

  1. Etablering af et velfungerende kapitalmarked. ITB vil udvikle forslag til løsningsmodeller og indsatser til et velfungerende kapitalmarked med udgangspunkt i analyse af IT virksomheder i Danmark. ITB vil endvidere synliggøre, at it-branchen er et attraktivt og i dag ikke fuldt udnyttet investeringspotentiale.
  2. Uhensigtsmæssig lovgivning på dagsordenen. ITB vil påvirke de overordnede rammebetingelser for fri bevægelse af data og arbejde for et frit indre marked i EU. ITB vil endvidere arbejde for, at der skabes bedre fundament for iværksætter og vækstvirksomheder gennem en sænkning af aktieavancebeskatningen til 27 pct.
  3. Den danske it-branches internationalisering skal styrkes. ITB vil i 2017 etablere samarbejder med henblik på at fremme eksportvirksomhedernes vilkår og herigennem øge internationalisering samt eksport af danske IT ydelser.

Du er her