Gør it til børns nye fritidsaktivitet

Vil du gerne hjælpe børn til at hygge sig med it, som deres nye fritidsaktivitet, så bør din virksomhed blive aktiv i ITB’s Code Camps, der er et samarbejde mellem IT-Branchen og Coding Pirates.
 
Coding Pirates har allerede konceptet klar, og har gennemfører hver uge flere af disse camps i hele landet. De hjælper med praktiske ting som at skaffe det rigtige udstyr og programmer, ligesom de stiller frivillige Coding Pirates hjælpere til rådighed.
 
Din virksomhed skal dog også selv kunne stille nogle frivillige medarebjdere til rådighed, som synes det kunne være sjovt at vise børn glæden ved at arbejde med it.

Derudover skal du kunne stille et lokale til rådighed, hvor selve code campen bliver afholdt.

Du bestemmer selv, om eventen kun skal være for børnene i din virksomhed, eller om det skal være et åbent arrangement, hvor også børn udefra kan deltage.


Enkelt event
Hvis du er interesseret i at afholde en enkelt event, hvor børn en eftermiddag får lov til at lege med it på alle mulige måder, så er det naturligvis en mulighed.

Eventen bliver afholdt lokalt af din virksomhed og i samarbejde med Coding Pirates.

Børnene får mulighed får at lege og eksperimentere med programmering som fx Scratch, lave hjemmesider, apps og spil eller at printe og scanne i 3D.

Deltager børnene i et enkeltarrangementet, er det gratis for dem. De skal bare komme og slippe fantasien løs gennem leg med it i nogle timer.

Som virksomhed skal i stille med frivillige medarbejdere, der kan stå for den praktiske afvikling (forplejning, hygge om ungerne, opstilling af lokalet, oprydning, etc). Coding Pirates leverer frivillige medhjælpere, der tager sig af indholdsdelen - teknologisk leg, inspiration og udstyr.

Prisen for en event med op til 50 børn er 20.000 kr. Op til 100 børn koster 40.000 kr.


Fast interval
Vælger du i stedet, at du gerne vil have en fast aftale, og hvor ITB Code Camps fungerer som en fast ugentlig fritidsklub for børnene, etablerer vi et fast samarbejde mellem din virksomhed og Coding Pirates.

Coding Pirates har stadig konceptet klar fra start og påtager sig det overordnede ansvar for den ugentlige drift Code Campen.

Du skal som virksomhed stå for forplejning, fast lokale og frivillige medarbejdere, der vil være med til at undervise børnene hver uge. Inden I går i gang, kommer Coding Pirates naturligvis forbi, og sætter de frivillige medarbejdere ind i de forskellige læringsmuligheder og værktøjer.

Børnene/ Forældrene skal betale et beløb mellem 100-500 kr. hvert halve år for at deltage i de løbende Code Camps. Pengene går bl.a. til løbende opgradering af udstyr.

Der er som udgangspunkt plads til ca. 30 børn på et hold. I tilfælde af venteliste, vil de frivillige medarbejderes egne børn være garanteret en plads på holdet.

Prisen for de faste Code Camps er 80.000 kr. om året. Ud over at kunne tilbyde en fast ugentlig fritidsaktivitet til medarbejdernes og områdets børn, vil jeres Code Camp også få større synlighed på både ITB og Coding Pirates hjemmeside.


Kontakt Mette Lundberg, mel@itb.dk, hvis du som virksomhed kunne tænke dig at være med.

Billeder fra tidligere events Hvad er CodeCamps? Arrangementer

Du er her