IT-Branchen består af 13.200 registrerede virksomheder (Danmarks Statistik 2013), og havde en samlet omsætning på 212 mia. kr. fordelt på 84.075 ansatte.

It-branchens nøgletal


Løn: I gennemsnit ligger lønsummen for en fuldtidsbeskæftiget i it-branchen på  569.304 kroner om året, hvilket svarer til en månedlig indkomst på 47.442 kroner.

Beskæftigelse: Økonomiske kriser og usikkerhed har betydet røde tal på bundlinjen og afskedigelser af medarbejdere i branchen, men efterhånden er krisen ved at være forbi.

Omsætning: Omsætningen i it-branchen endte i 2016 på 215,2 mia. kr., hvilket var en stigning på 1,5 % i forhold til 2015.
 


Nøgletal fra IT-Branchens mærkesager 2017


Fremtidens kompetencer
It-branchen mangler at besætte 3.000 stillinger, og hver 3. it-virksomheder måtte opgive at besætte en stilling pga. manglen på kompetence.


Vækst og internationalisering
Blot 26 % af it-sektorens samlede salg består af eksport. Det tilsvarende eksporttal for danske erhvervsliv er på 36 %. I dag har kun hver 3. danske it-virksomhed eksportsalg af væsentlig betydning.


Digitalisering af erhvervslivet
It-intensive virksomheder har en produktivitetsvækst, der er 2,4 procentpoint højere end ikke digitaliserede virksomheder. Hele 36 % af alle SMV’er bruger næsten ikke it, og på e-handel mister vi 30 mia. hvert år.


Offentlig digitalisering
Den offentlige digitalisering skal skabe øget livskvalitet for borgerne. Danskerne skal have digitale rettigheder, og it- projekter skal gennemføres så det giver øget livskvalitet.


Privacy og sikkerhed
Hver 10. virksomhed har opdaget af de blev ramt af angreb og for en femtedel af dem, har det kostet dem mere end 200.000 kr.


Digital Infrastruktur
It-virksomhederne i Danmark ser manglen på kompetence, det høje skatte- og afgiftsniveau samt udfordringen ved at skaffe kapital, som de største barrierer for vækst i branchen.


Styrk din forretning
Andre relevante rapporter og analyser.

 

Du er her