Kommentarer

John Foley02. nov
Ja, det er et godt og længe savnet initiativ, der nu er gennemført. Håber, ligesom Bjarke Alling, at portalen sikkerdigital.dk vil blive brugt flittigt fremover. Det bliver spændede at se effekten og måle hvormeget den bliver brugt om ca, 1/2 år. I forbindelse med cyberhøringen på Christiansborg den 9. oktober kom der en række forslag frem, som også bør nyde fremme snarest muligt. Det drejer sig om oprettelsen af et fælles cybersikkerhedsforum, hvor det offentlige og private samt forskningsverdenen og borgeren går sammen om at løse de udfordringer og problemer, der vitteligt er og som den nye strategis initiativer ikke vil kunne løse. Endvidere er der fremkommet ønsker om yderligere tiltag og initiativer som: • Snarest og hurtigst muligt gennemføre en evaluering og vurdering af den nationale strategi for It- og cybersikkerhed og lade Rigsrevisionen gennemføre en uvildig undersøgelse af resultatet. • Koordinere EU’s ”Cyber Security Month” kampagne, der gennemføres hvert år i hele oktober måned og som er målrettet befolkningen og den enkelte borger. Danmark har i fem år kampagnen er gennemført, ikke deltaget. • Oprettelse af en uafhængig forskningsinstans, som kan oplyse og rådgive samfundet om de yderst komplekse sammenhænge, fordele og ulemper ved store, gennemgribende digitaliseringstiltag, • Etablering af et It- og cybersikkerhedsudvalg bestående af MF’ere, så de kognitivt kan få indsigt i og forståelse for betydningen af de meget komplekse lovforslag der fremsættes.

Nyheder fra IT-Branchen

Københavns Kommune giver opsang til it-branchen

Københavns Kommune ser alt for mange gode...

Brug sikkerdigital.dk

På SikkerDigital.dk kan virksomheder, borgere og...

InsighT i 5G

Næste trin på den mobile udviklingsstige er 5G. Men er...