Kommentarer

Morten Aagreen30. Mar
Kære Brian Mikkelsen og ITB Først tak for et spændende, relevant og aktuelt manifest. Jeg savner dog et - for mig at se - væsentligt element i manifestet, og dermed muligvis i overvejelserne både i ITB og på politisk niveau. Lige nu afspejler de i manifestet anslåede temaer implicit, at antagelsen er, at arbejdskraften er/bliver ansat inden for landets grænser. Globaliseringen og digitaliseringen har dog allerede i dag medført, at flere og flere start-ups allerede i dag har ansatte/løst tilkoblede/deltidsansatte bosiddende over hele verden. Ansatte som man aldrig har mødt ansigt til ansigt. Ansatte man har fået kontakt til på forskellige sociale online netværk. Jeg tænker, at dette må få en indvirkning på politiker, brancheforeningstiltag, internationale samarbejder og meget andet, hvorfor dette aspekt må være relevant at få med i de igangværende overvejelser. Mvh. Morten Aagreen

Rune31. Mar
Hej Morten, Du har helt ret i, at vi i branchen ser flere virksomheder, der har medarbejdere tilknyttet fra forskellige verdensdele og med forskellige tilhørsforhold. Det var også noget, der blev talt om under selve udarbejdelsen af manifestet, hvor 200 personer fra branchen deltog. Hvordan vil du gerne have, at det konkret var blevet inkluderet? Hvad skulle der stå i manifestet?

Nyheder fra IT-Branchen

Københavns Kommune giver opsang til it-branchen

Københavns Kommune ser alt for mange gode...

Brug sikkerdigital.dk

På SikkerDigital.dk kan virksomheder, borgere og...

InsighT i 5G

Næste trin på den mobile udviklingsstige er 5G. Men er...