Du har automatisk et Basismedlemsskab af Dansk Erhverv

Husk at benytte dig af Dansk Erhvervs generelle erhvervsjuridiske sparring og rådgivning og personalejuridiske hotline. 

Kontakt Dansk Erhvervs hotline

 

For nogle af jer er det relevant at tegne et Full-Service medlemskab eller et Dansk Erhverv Arbejdsgivermedlemskab, der omfatter alle ydelser som i Basis og derudover.

Full-Service medlemskab omfatter følgende ydelser udover Basis:

  • Al rådgivning fra ansættelse til afskedigelse: Dybdegående, individuel ansættelsesretlig rådgivning, herunder udarbejdelse af kontrakter, rådgivning vedr. udstationering, løsning af alle typer af konkrete ansættelsesretlige tvister, juridisk gennemgang og udarbejdelse af personalepolitiker og personalehåndbøger, rådgivning vedr. barsel og dagpenge samt indbringelse af sager for samtlige relaterede nævn og styrelser.

  • Virksomhedsoverdragelse og udvikling af målrettede incitamentfremmende lønsystemer: Dansk Erhverv har særlig ekspertise indenfor it-branchens behov for rådgivning indenfor virksomhedsoverdragelse, in- og outsourcing af medarbejdere, udvikling af bonus-, aktie og andre incitamentsprogrammer.

  • Førelse af retssager fra by- til Højesteret: Advokatbistand ved retssagsførelse for såvel by-, lands- som højesteret inden for alle ansættelsesretlige områder. En stor del af sagerne indenfor ansættelsesretten, som føres ved de civile domstole, varetages af advokater fra Dansk Erhverv. Bistanden herfor er indeholdt i kontingentet for et full-service medlemskab.

  • HR og arbejdsmiljø: Dybdegående, individuel rådgivning om HR-forhold, herunder håndtering af stress og sygefravær, udarbejdelse af personalepolitikker og personalehåndbøger, integrationsprocesser i relation til virksomhedsoverdragelse og in- og outsourcing af medarbejdere, løn som incitament, kompetenceudvikling, vanskelige samtaler og medarbejderudviklingssamtaler.

 

Dansk Erhverv Arbejdsgivermedlemskab omfatter følgende ydelser udover Basis:

Dansk Erhverv Arbejdsgiver tilbyder en særlig it-overenskomst, som sikrer fortsat gunstig samfundsøkonomisk udvikling, der er funderet i et fleksibelt og konkurrencedygtigt arbejdsmarked. Overenskomsten, der er den første af sin slags på it-området, sætter en ny innovativ standard på området, da den på en række punkter fastlægger adækvate minimumskrav uden at lægge unødigt snærende bånd på parterne og uden at bryde med det overordnede mål om fleksibilitet.

  • Arbejdsmarkedspolitisk interessevaretagelse

  • Juridisk rådgivning og advokatbistand på overenskomstområdet

  • Fagretlige forhandlinger og førelse af faglig voldgifter

  • Dansk Erhverv Arbejdsgivers barselsfond

  • Overenskomstforhandlinger og overenskomstkoordinering

Du er her