Her finder du relevante analyser og rapporter vedrørende fremtidens kompetencer

Manglen på de rette it-folk truer væksten i it-branchen og hele den digitale omstilling af vores samfund: Knap hver tredje it-virksomhed har måttet opgive at besætte stillinger og i runde tal mangler der pt. 3.000 it-folk – og om få år forventes tallet at være dobbelt så stort.

Der er især efterspørgsel efter medarbejdere med en lang videregående it-uddannelse og kompetencer indenfor softwareudvikling og forretningsforståelse.

Kilde: Epinion for ITB, marts 2014. n=73. Anm.: Det har været muligt at opgive flere svar, så figuren summer ikke til 100 pct.

Kilde: Epinion for ITB, november 2014, n=73

Samtidigt ser vi desværre unge tage en it-uddannelse, der ikke er efterspørgsel efter på arbejdsmarkedet. Der er med andre ord et mismatch mellem it-uddannelserne og arbejdsmarkedets behov. Mens nogle it-uddannelser har høj arbejdsløshed går andre som varmt brød.

Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet 2014: "Ledigheden for IKT-uddannede". Anm: Der er taget udgangspunkt i bruttoledighed


Relevante rapporter

Du er her