Udvalget for sundheds-it

Udvalgets formål
At arbejde for at forbedre og effektivisere sundhedsvæsenet gennem digitalisering. Et formål der fremmes via et konkurrencepræget hjemmemarked præget af stabile og attraktive rammevilkår, der tiltrækker investeringer i innovation og muliggør en stadigt stigende eksport. Afgørende er bl.a. en offentlig efterspørgsel efter innovative sundheds-it løsninger, og løsninger der understøtter samarbejde på tværs af sektorer.

 
Faste aktiviteter

Udvalget arbejder generelt for,

 • At sundhedsvæsenet skal forbedres og effektiviseres gennem digitalisering.
 • Synliggøre potentialet i deling af sundhedsdata internt i det offentlige såvel som med private aktører og debattere, hvordan deling kan ske og med hvilken samfundseffekt.
 • At det offentlige efterspørger innovative løsninger og som skaber sammenhæng på tværs af sektorer.
 • At fremme et konkurrencepræget marked præget af stabile og attraktive rammevilkår, der tiltrækker investeringer i innovation og muliggør en stadigt stigende eksport.
 • Bringe branchens holdninger og videnspersoner i spil på større danske sundhedsevents, samt arrangere møder med beslutningstagere fra regionerne og andre relevante kunder.
   

Særlige indsatsområder i 2018

 1. Arbejde for at fremskynde det fællesoffentlige arbejde med at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen:
  • Udvalget vil vise, at leverandørerne agilt og hurtigt kan skabe leverandørdrevet sammenhæng på tværs af systemer.
 2. Sætte fokus på it-sikkerhed og databeskyttelse som væsentlig forudsætning for, at sundhedsvæsenet kan udnytte de digitale muligheder:
  • Udvalget vil i samarbejde med ITB it-sikkerhedsudvalg sætte fokus på, hvordan data kan beskyttes, og hvordan vi samtidig kan skabe en god datadeling og gode arbejdsgange i sundhedsvæsenet.
 3. Sætte fokus på muligheden for at etablere Danmark som international sundheds hub:
  • Udvalget vil udarbejde et indspil til Regeringen der beskriver mulighederne og barriererne.

 

Hvem er med i udvalget?

 • Freddy Lykke, Sirenia- Formand
 • Andreas Rask Lundsgaard, Pentia
 • Anne Mette Møller, Netplan
 • Anne Mette Bang, Cambio
 • Birgit Grøsfjeld, Cerner
 • Caroline Erup Widriksen, aPureBase
 • Claus Balslev, NNIT
 • Claus Holm, Cisco Systems Danmark
 • David Lange, Fujitsu
 • Ditlev Moltke, IQVIA
 • Dorte Sandholdt Carstens, DSI-Next
 • Flemming F. Mortensen, DXC Technology
 • Freddy Christensen, Novax
 • Hans Solgaard, IQVIA
 • Helle Iversen, Accenture
 • Henrik Jespersen, Systematic
 • Henrik Kjær, Cisco Systems Danmark
 • Jacob Gliemann Larsen, BridgeIT
 • Jesper Andersen, EG
 • Jonas Nilsen, Practio
 • Karoline B. Gabel, Exonor
 • Kirsten Nørholm Rasmussen, Cetrea
 • Lars Møller, Max Manus
 • Lars Rønn, Oracle Danmark
 • Lars Kornerup Sørensen, KMD
 • Lars Vejlgaard, SAS Institute
 • Martin Petersen, Mjølner Informatics
 • Morten Bo Jørgensen, Atea
 • Morten Bremild, Anyware Solutions
 • Morten Have, Nobly
 • Niels Blinkenberg Federspiel, Atea
 • Peter Mortensen, Microsoft
 • Søren Stakemann, Getinge Cetrea
 • Tine Bjergegaard, SAS Institute
 • Martin Jensen Buch, ITB

Hvordan deltager jeg?
Du er velkommen til at kontakte Martin Jensen Buch, mjb@itb.dk, hvis du vil deltage eller høre mere om udvalgets aktiviteter.

Du er her