Teleudvalgets formål

Hvad vil vi?
IT-Branchens teleudvalg er et fælles forum for alle ITB's medlemmer med fokus på telekommunikation.

Udvalget fastlægger ITB's telepolitiske holdninger, og udarbejder høringssvar i telepolitiske sager.

Hvem er med i udvalget?

  • Christian Holm Christensen, GlobalConnect
  • Birger Hauge, Zibra
  • Jens Hauge, TDC A/S
  • Kenneth Jarnit, Telenor
  • Kent Vinhardt Josephsen, GlobalConnect
  • Lasse Andersen, Teliasonera Danmark
  • Mette Eistrøm, Telenor
  • Ole Stenkil, Teliasonera Danmark
  • Søren Johansen, Telenor
  • Mette Lundberg, ITB

Hvordan deltager jeg?
Du er velkommen til at kontakte Mette Lundberg, mel@itb.dk, hvis du vil deltage eller høre mere om udvalgets aktiviteter.

Du er her