Teleudvalgets formål

Hvad vil vi?
IT-Branchens teleudvalg er et fælles forum for alle ITB's medlemmer med fokus på telekommunikation.

Udvalget fastlægger ITB's telepolitiske holdninger, og udarbejder høringssvar i telepolitiske sager.

Hvem er med i udvalget?

 • Christian Holm Christensen, GlobalConnect
 • Hugo Gaouyu, Huawei Technologies Denmark
 • Birger Hauge, Zibra
 • Jens Hauge, TDC A/S
 • Kenneth Jarnit, Telenor
 • Kent Vinhardt Josephsen, GlobalConnect
 • Lasse Andersen, Teliasonera Danmark
 • Mette Eistrøm, Telenor
 • Ole Stenkil, Teliasonera Danmark
 • Søren Johansen, Telenor
 • Mette Lundberg, ITB

Hvordan deltager jeg?
Du er velkommen til at kontakte Mette Lundberg, mel@itb.dk, hvis du vil deltage eller høre mere om udvalgets aktiviteter.

Du er her