Hvert år inden udgangen af marts afholdes den ordinære generalforsamling, hvor ITBs hovedbestyrelse vælges. Hovedbestyrelsen lægger de overordnede linjer for ITBs aktiviteter og politiske holdninger. ITB arbejder med en 4-årig strategi som fastlægges af hovedbestyrelsen.

Du er her