Som medlem af IT-Branchen får du adgang til en lang række netværk, arrangementerrådgivning og tilbud, som alle i din virksomhed kan gøre brug af.

Et medlemsskab i IT-Branchen sker som virksomhed og inkluderer også et basis-medlemsskab i Dansk Erhverv, så I også får glæde af en lang række af deres tilbud

Rabat til mindre virksomheder

Virksomheder med mindre end 25 ansatte får automatisk en indslusningsrabat i de første 2 år af medlemskabet. Det vil sige, at du får medlemsskabet med markant rabat de første to år, og betaler fuldt medlemsskab fra år tre. Rabatten følger kalenderåret.

Antal ansatte Pris år 1 Pris år 2 Pris herefter

0-4

6.240 Kr. (50% Rabat)

9.360 Kr. (25% Rabat)

12.480 Kr.

5-9

6.240 Kr. (70% Rabat)

12.480 Kr. (40% Rabat)

20.800 Kr.

10-14

9.360 Kr. (70% Rabat)

18.720 Kr. (40% Rabat)

31.200 Kr.

15-24

9.360 (72% Rabat)

20.800 (37,5% Rabat)

33.280 Kr.

Priserne gælder fra 1. januar 2018. Der forventes en prisregulering på 4 % for 2019.

Kontingentet beregnes efter antallet af samtlige fuldtidsbeskæftigede. Deltidsbeskæftigede medregnes forholdsmæssigt. For nye medlemmer beregnes kontingenter efter antal medarbejdere på optagelsestidspunktet. Kontingentet gælder for indeværende kalenderår, uanset indmeldelsestidspunkt.

Pris for større virksomheder
For virksomheder med 25 eller flere medarbejdere, ser kontingentsatserne således ud:
 

Antal beskæftigede Kontingent eks. moms DKK
25-49 63.437
50-99 70.411
100-249 95.000
250-499 99.037
500-999 118.620
1.000-4.999 138.003
5.000-7.499 167.489
7.500-9.999 206.996
10.000 + 255.180

Generelt
Alle kontingentsatser er eksklusiv moms. Kontingentet kan fratrækkes som driftsudgift. Moms kan fratrækkes momsregnskabet.
Kontingentet fastlægges årligt af foreningens medlemmer på IT-Branchens generalforsamling (Læs vores vedtægter).

Opsigelsesbetingelser
Udmeldelse af foreningen kan finde sted ved skriftlig meddelelse til sekretariatet inden udgangen af juni måned med virkning fra kalenderårets udgang. 

 

Du er her